Erik Hamrin första namn på moderaternas valsedel

Moderaterna i Sala höll på onsdagen den 17 januari 2018 nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Stämman beslutade att nominera Erik Hamrin som första namn på valsedeln.

– Jag är väldigt glad över det förtroende som visats mig och tror starkt på den lista vi nu fastslagit.

Nu börjar arbetet med att visa väljarna hur Moderaterna vill göra en redan bra stad ännu bättre, säger Erik Hamrin.

 

M föreslår skydd för visselblåsare

Moderaten Jenny Landernäs har lämnat in en motion om att Region Västmanland, tidigare landstinget, ska inrätta en så kallad visselblåsarfunktion. En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner för att kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta del av uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren av metoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det är därför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Tyvärr är det alltför vanligt att de som anmäler själva får problem på arbetsplatsen eller med överordnade chefer. Det är därför viktigt att ett visselblåsarsystem innehåller möjligheten för den som anmäler att vara anonym. Rent praktiskt skulle detta kunna ske genom ett digitalt formulär som fylls i om de problem som finns., säger Jenny Landernäs (M).

 

M kritiserar beslut om sprututbyte

Idag fattar regionstyrelsen beslut om att etablera en lågtröskelmottagning för personer som injicerar narkotika. Det innebär i praktiken att man inför möjligheten för narkomaner att få rena sprutor från Region Västmanland, ett beslut som Moderaterna reserverar sig emot.

– Vi står fast vid den linje vi haft hela tiden. Narkomaner borde få hjälp med att sluta missbruka narkotika istället för verktyg som upprätthåller missbruket. Region Västmanland ska inte använda sina begränsade resurser, våra skattepengar, för att bekosta redskap som används för att bryta mot lagen, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i landstingsfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

– Vår roll som politiker kan aldrig vara att underlätta missbruk. Vi moderater vill i stället värna missbruksvården och förebygga missbruk i tidig ålder. Under de senaste åren har vi sett mycket få fall av hepatit och inga fall av HIV kopplat till intravenöst missbruk i Västmanland, därför väntas effekterna bli väldigt små av denna satsning. Jag är också kritisk till att det här beslutet har föregåtts av ensidig information där endast de positiva effekterna med sprututbyte har belysts, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Polisbristen ohållbar i KAK

Efter senaste tidens händelser med hot och skjutningar mot polisen i Västerås har situationen blivit allt mer ohållbar. För att förstärka polisen i Västerås har polisledningen beslutat att poliser i Västmanlands övriga kommuner ska utgå från Västerås. Det innebär inte att länet i övrigt helt töms på poliser men visst har det konsekvenser vad det gäller polisens närvaro i länets övriga nio kommuner. I länsdelar där det tidigare fanns två polispatruller, till exempel Köping-Arboga-Kungsör, blir det nu en. I andra delar av länet försvinner polisens närvaro helt under vissa tider av dygnet. Vår slutsats blir att i dagsläget är antalet poliser i länet oacceptabelt lågt.

Västerås behöver förstärkning men tanke på den nationella händelse som överfallet/skjutningen mot polismannens bostad är. Det är vi alla överens om men det får inte innebära att polisnärvaron som i dag redan är mycket låg i övriga delar av Västmanlands län minskar ytterligare. Länet i övrigt behöver också förstärkta polisresurser – inte neddragningar

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser.

Polismyndigheten i Västmanland har konstaterat att resursläget i länet är ansträngt. Uppgifter från BRÅ visar på höga siffror vad avser utförda våldsbrott (mord och skjutningar) i länet. Exceptionella händelser som attacken på polismannens bostad i Västerås och sprängattentatet mot polisstationen i Hallstahammars kommun visar på en mycket oroande utveckling.

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser. Samtidigt organiserar sig allt fler i grannsamverkan och allt fler monterar in larm i sina bostäder. Dörrar byts och fönster förstärks. Människor i länet är med all rätt oroliga. I allt högre grad vittnar också invånare om att de är rädda.

Vi moderater är mycket oroliga över det akuta läge som länet nu befinner oss i. Vi riskerar dessutom att hamna i en ond cirkel med ökat antal sjukskrivningar eller att anställda lämnar polisen på grund av det ansträngda läge som är. Det behövs ett nationellt krafttag och att fler poliser placeras i Västmanland län. Rikspolischefen Dan Eliasson äger uppgiften men det politiska ansvaret för situationen har den socialdemokratiska regeringen.

Jessica Polfjärd (M), Riksdagen

Ola Saaw (M), Köping

Anders Röhfors (M), Arboga

Stellan Lund (M), Kungsör

Staffan Strid (M), Skinnskatteberg

Tom bassäng i Fagersta blir fullmäktigefråga

I mars 2017 invigdes den nya rehabiliteringsbassängen vid Bergslagssjukhuset i Fagersta. Bassängen kostade 35 miljoner kronor. Under hösten har dock bassängen endast använts till 20 procent av dess kapacitet, något som fått Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham att ställa en interpellation till kommande regionfullmäktige i frågan.

– Jag vill veta vad den rödgröna majoriteten anser att man ska använda bassängen till. De har ju ställt sig bakom de regiondrivna vårdcentralernas ställningstagande att inte erbjuda bassängträning, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

– Det är knappast försvarbart att investera 35 miljoner kronor i en bassäng som för det mesta står tom. Detta drabbar många patienter som tidigare fått träna i bassängen men nu inte får göra det på grund av att vårdcentralerna inte vill skicka dit dem. Jag tycker det är mycket olyckligt, säger Maria Dellham.

M vill ha elbuss till sjukhuset

Moderaterna Jenny Landernäs och Gunnar Björnstad har föreslagit att Region Västmanland ska satsa på en elbuss mellan sjukhuset och centralstationen i Västerås.

– Vi vill att elbussen till sjukhuset blir ett pilotprojekt för eldriven kollektivtrafik i Västmanland. I vår region finns många företag som ligger i framkant inom moderna transportsystem. Det ger oss möjlighet att tillsammans utveckla Västmanland, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Det här ska regionen göra tillsammans med Västerås kommun, det lokala näringslivet och de svenska företag som är bland de ledande inom laddlösningar och eldrivna fordon.  Tiden för utredningar och studieresor är förbi. Det är hög tid att vi inför eldriven kollektivtrafik i Västmanland nu, säger Gunnar Björnstad (M), ledamot i regionfullmäktige.

Regionen vill inte utreda sjukskrivningsorsaker

Under dagens regionstyrelsemöte behandlades ett förslag från Moderaterna om att undersöka hur stor del av sjukskrivningarna som hade arbetsrelaterade orsaker. Men de rödgröna partierna valde att inte bifalla initiativet, bland annat med motiveringen att man anser att ”informationen i läkarintyg inte alltid bygger på objektiva fynd” och att ”utifrån rådande kunskap anses inte läkarintyg ge ett tillförlitligt underlag för det ändamålet vilket begränsar möjligheterna till att ta fram den statistik som efterfrågas”.

– Vi tycker det är anmärkningsvärt att de rödgröna ger den typen av svar på vårt förslag. Man säger ju i princip att läkarintyg inte går att lita på, vilket är mycket märkligt med tanke på att större delen av regionens verksamhet bygger på tillit till just läkarbedömningar, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Från Moderaternas håll ser vi med oro på ökningen av sjukfrånvaron bland personalen i regionen och tycker det är viktigt att ta reda på hur stor andel av dessa som är arbetsrelaterade. Då är det självklart att man måste kunna använda sig av läkarintyg för att ta reda på detta, säger Tomas Högström.

Läkare saknas på ätstörningsenheten

Patienterna på Ätstörningsenheten i Västerås som är över 18 år saknar i dagsläget läkare, trots löfte om fast läkarkontakt. Detta har upprört moderaten Stephanie Bruksgård som ställt en interpellation till dagens regionfullmäktige.

– Det är mycket allvarligt att ätstörningspatienterna över 18 år inte har tillgång till en läkarkontakt. För att behandla allvarliga ätstörningar krävs att man snabbt får vård, annars är risken att man aldrig blir av med sjukdomen, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Jag har varit i kontakt med personal på ätstörningsenheten som uppger att man blivit lovade en läkare, men det löftet har inte uppfyllts. Samtidigt slår sig de rödgröna partierna för bröstet och påstår att man anställt många fasta läkare inom psykiatrin och det är märkligt att man då inte prioriterar ätstörningspatienterna, säger Stephanie Bruksgård (M).

 

Polfjärd, Coenraads och Damsgaard toppar riksdagslistan

Under lördagen fastställde Moderaterna i Västmanland valsedeln till riksdagsvalet 2018. Jessica Polfjärd toppar listan följt av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard.

– Jag är stolt och tacksam över förtroendet att toppa listan för Västmanland. Jag är övertygad om att alla våra kandidater kommer att arbeta hårt för att byta regering nästa år i en valrörelse där jobben, integrationen och tryggheten kommer att stå i fokus, säger Jessica Polfjärd.

Jessica Polfjärd är 46 år, bosatt i Västerås och är i dag riksdagsledamot samt arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Det känns hedrande att få fortsatt förtroende som andranamn på riksdagslistan. Valåret kommer att bli intensivt och jag ser fram emot hårt arbete för att Alliansen ska vinna valet, säger Åsa Coenraads.

Coenraads är 39 år, bosatt i Västerås och riksdagsledamot för Moderaterna.

– Gör vi ett riktigt bra valresultat har vi chans att få tre moderata riksdagsledamöter från Västmanland. Vi kommer att jobba hårt för att träffa väljare i hela länet fram till valdagen, säger Mikael Damsgaard, tredje namn på den moderata riksdagslistan. Damsgaard är 41 år gammal, bosatt i Västerås och arbetar till vardags som HR-konsult.

Högström, Landernäs och Andersson Elfgren toppar regionlistorna för Moderaterna

Under lördagen fastställde Moderaterna valsedlarna inför regionfullmäktigevalet i Västmanland 2018. Tomas Högström toppar valsedeln för den östra valkretsen som omfattar Västerås och Sala.

– Jag är mycket glad över att få förtroendet från medlemmarna och vi bildar nu ett starkt lag med kandidater som har fullt fokus på maktskifte i Region Västmanland 2018. Tillsammans med Alliansen söker vi väljarnas förtroende för att förbättra sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för detta, säger Tomas Högström.

Oppositionsrådet Tomas Högström är 63 år, bosatt i Västerås och var 2008-2010 dåvarande landstingsstyrelsens ordförande.

Jenny Landernäs toppar valsedeln för den västra valkretsen som omfattar Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

– Fram till valdagen gäller det att vi möter så många väljare som möjligt i hela länet. Genom att lyssna och komma med konstruktiva förslag på hur vi kan erbjuda västmanlänningarna bästa möjliga sjukvård i hela länet kommer Moderaterna att bli ett alternativ för fler, säger Jenny Landernäs.

Landernäs är 36 år, bosatt i Hallstahammar och i dagsläget oppositionsråd för Moderaterna i regionen.

Mikael Andersson Elfgren är också en av de moderata toppkandidaterna med sin andraplats på den östra valkretsens valsedel.

– Jag ser fram emot att arbeta hårt för ett maktskifte i regionen. Det behövs ett nytt, tydligare ledarskap och inom Moderaterna kombinerar vi politisk erfarenhet med nytänkande. Slöseriet med västmanlänningarnas skattepengar måste minska, säger Mikael Andersson Elfgren som är 29 år gammal, bosatt i Västerås och till vardags arbetar som officer.

Moderaternas valsedel

Regionfullmäktige

Östra valkretsen

 1. Tomas Högström
 2. Mikael Andersson Elfgren
 3. Maria Dellham
 4. Stephanie Bruksgård
 5. Anna Nygren
 6. Patrik Andrén
 7. Andreas Weiborn
 8. Fredrik Larsson
 9. Silvana Enelo-Jansson
 10. Gunnar Björnstad
 11. Elin Johansson
 12. Björn Svartsgård
 13. Åsa Coenraads
 14. Asta Matikainen Lecklin
 15. Anna Gardeblad
 16. Tomas Martinsson
 17. Marie Brandstedt
 18. Veronica Samuelsson
 19. Tomas Frisk
 20. Johan Widén
 21. Issa Bihi
 22. Mohammed Rashid
 23. Stefan Oszák Bengtsson
 24. Gunnel Wallquist Gustafsson
 25. Erik Hamrin
 26. Victor Nilsson
 27. Leif Ringström
 28. Ann-Sofi Starkman
 29. Martin Eriksson
 30. Stefan Suvero
 31. Jan G Fäger
 32. Johan Eriksson
 33. Michael Pb Johansson
 34. Magnus Edman
 35. Anders Olsson
 36. Jasin Arkanvazi
 37. Annette Hult
 38. Frank Pettersson
 39. Tomas Hedlund
 40. Cassandra Tranehag Romo
 41. Emil Ytter
 42. Yigen Zenlander
 43. Henrik Calander

 

Västra valkretsen

 1. Jenny Landernäs
 2. Håkan Freijd
 3. Jonna Lindman
 4. Pernilla Danielsson
 5. Tommy Karlsson
 6. Yrjö Björkqvist
 7. Torbjörn Estelli
 8. Mikael Gunnarsson
 9. Isabella Piva Hultström
 10. Anna Kramer
 11. Carin Sjölund
Tappade uppkopplingen