Dyr konsultrapport blir fullmäktigefråga

Nyligen avslöjades det attRegion Västmanland betalat 937 500 kronor för att ta fram en konsultrapport bestående av en Powerpoint-presentation på cirka 40 sidor. Rapporten handlade om mödrahälsovården och personalen har reagerat på att informationen i rapporten inte tillfört något nytt.

-Jag tycker det är en anmärkningsvärd summa pengar för en så pass tunn rapport. Därför vill jag taupp frågan i regionfullmäktige, jag vill veta om de styrande partierna anseratt detta är väl använda skattepengar, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

-Det är också anmärkningsvärt att rapporten inte lämnades ut på begäran trots att den var färdig. Först när Dagens medicin hänvisade till offentlighetsprincipen lämnades rapporten ut, avslutar Stephanie Bruksgård (M).

Nya regionstyret hämmar Västmanlands utveckling

Igår presenterade den nya koalitionen i Region Västmanland sin gemensamma politik för mandatperioden. Moderaterna är föga imponerade av de 26 punkterna som man menar inte driver regionens utveckling framåt.

  • Det bidde bara en tummetott, skulle man kunna säga. Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har alltså på två veckor bara kunnat presentera 26 urvattnade punkter varav de allra flesta är hela fullmäktige redan överens om, som att främja företagande och att skatten ska vara oförändrad, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.
  • Någon borgerlig allianspolitik ser vi inte skymten av. Var är exempelvis införande av valfrihet inom fler områden i sjukvården? Var är natt- och helgtjänsterna för vårdpersonalen och det barn- och ungdomspsykiatriska centrum som Liberalerna så ihärdigt förespråkat? De verkar inte ha fått något genomslag alls i förhandlingarna med Socialdemokraterna och då måste man fråga sig om det var värt att byta sida, säger Mikael Anderson Elfgren (M), regionråd i opposition.
  • Det nya styret saknar svar på de stora utmaningar och problem som Region Västmanland har. De skriver att de vill korta vårdköerna och arbeta med kompetensförsörjning men de talar inte om hur de ska göra det. Moderaterna kommer att fortsätta lägga konkreta och genomförbara förslag för att utveckla regionen. S, L och C har presenterat en politik som snarare riskerar att hämma utvecklingen, säger Jenny Landernäs (M), regionråd i opposition från Hallstahammar.

M och KD kritiska till nytt regionstyre

Moderaterna och Kristdemokraterna går i opposition i Region Västmanland. De två partierna avser att samarbeta under mandatperioden och är mycket kritiska till det nya styret.

-En vecka efter att valfullmäktige ägt rum har den nya koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna fortfarande inte presenterat någon gemensam politik. Det är ett svaghetstecken och visar att det nya styret inte vilar på en stabil grund. De förlorade dessutom sin första votering i fullmäktige, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Det har nämnts att det ska finnas ett 30-punktsprogram på vad det nya styret vill åstadkomma. Men någon sådan överenskommelse finns inte att läsa varken på partiernas hemsidor eller i sociala medier. Moderaterna och Kristdemokraterna har redan lämnat in flera gemensamma motioner efter valet. Vi är eniga om att regionen inte kan vänta med att korta vårdköerna, säger Malin Gabrielsson (KD).

Ny gruppledning för M i regionen

Under tisdagskvällen valde Moderaterna ny gruppledning i regionen för den kommande mandatperioden. Till gruppledare omvaldes Tomas Högström.

– Jag är mycket glad över att få fortsatt förtroende från fullmäktigegruppen. Vi har gjort ett bra val i Västmanland till landstingsfullmäktige och förhandlar just nu för att kunna styra och leda Region Västmanland, säger Tomas Högström.

Gruppledaren Tomas Högström är bosatt i Västerås och var 2008 – 2010 landstingsstyrelsens ordförande.

Till vice gruppledare nyvaldes Mikael Andersson Elfgren som är bosatt i Västerås och till vardags arbetar som officer.

– Det känns inspirerande att tillsammans med Tomas få leda fullmäktigegruppens arbete. Politik är ett lagarbete och Moderaterna kommer att ha fullt fokus på att genomföra den politik vi gick till val på, säger Mikael Andersson Elfgren.

(S) anklagas för att sprida falsk information om Köpings sjukhus

I en debattartikel i tidningen Magazin24 påstår regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) att allianspartierna vill sälja Köpings sjukhus. Något sådant förslag har dock aldrig lagts av Alliansen, och artikeln har fått Moderaternas oppositionsråd Tomas Högström att reagera starkt.

-Norström och Strandhäll ljuger när de påstår att vi vill sälja sjukhuset. Genom agerandet skada Socialdemokraterna sin politiska trovärdighet. Det är heller inte värdigt det demokratiska uppdrag som de har att förvalta. Om ledande företrädare agerar på detta sätt sänker de sig till en nivå som är jämställd med de så kallade trollfabrikerna som sprider falska rykten på internet i syfte att skada den politiska debatten. Jag har en uppmaning till Socialdemokraterna och det är att göra en så kallad pudel och be om ursäkt, säger Tomas Högström (M).

Moderaterna vill införa digital vårdgaranti

Moderaterna har föreslagit att Region Västmanland ska införa en digital vårdgaranti. Vårdgarantin är till för att patienten ska få kontakt med vården inom rimlig tid. Idag gäller dock detta bara för fysiska besök och för telefonkontakt, inte för digitala kontakter via nätet.

– Fler besök i sjukvård sker digitalt, då är det viktigt att sjukvården följer med i utvecklingen och att vi i Västmanland inför en digital vårdgaranti, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

Stockholms läns landsting har redan infört en digital vårdgaranti som bland klargör att alla vårdgivare skall vara digitalt tillgängliga och ha ett basutbud av digitala tjänster.

– Garantin bör klargöra hur snabbt patienten skall få svar via digitala kontaktvägar samt bidra till att digitala tjänster skall vara tillgängliga för så många som möjligt. Garantin ska både tydliggöra de rättigheter patienterna har samtidigt som det kan bidra till att utveckla den digitala vården, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

M släpper rapport om psykisk ohälsa i Västmanland

Enligt Region Västmanlands egna undersökning Liv och Hälsa Ung 2017 ökar den upplevda psykiska ohälsan. Sedan 2012 har andelen unga, framför allt tjejer som uppger att de mår bra stadigt minskat. Konsekvensen för Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är att antalet patienter i behov av vård och behandling ökat kraftigt. Därför har Moderaterna nu släppt en rapport med förslag för att förbättra situationen i länet.

– Vi vill bland annat se till att unga hamnar på rätt vårdnivå och att regionen tar ansvar över elevhälsan. Idag faller allt för många mellan stolarna. Vi vill också digitalisera psykiatrin så att det blir lättare och snabbare kontaktvägar in i vården. Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet måste öka och vi satsar 22 miljoner kronor i vår budget för att korta vårdköerna genom bland annat att köpa behandlingar och införa ett vårdgarantikontor, säger Mikael Andersson Elfgren (M), fullmäktigeledamot och kandidat till landstingsfullmäktige.

– På grund av de ökade söktrycket hos BUP får allt färre vård i tid. I Västmanland väntar 400 barn och ungdomar på en utredning hos BUP. BUP uppfyller enbart vårdgarantin i drygt 40% av fallen. Att barn och ungdomar som mår dåligt inte får vård i tid, det är ett kraftigt underbetyg för den sittande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, säger Victor Nilsson, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet Västmanland.

– Ungdomars psykiska ohälsa är en tickande bomb och riskerar att skapa ett livslångt utanförskap, det krävs krafttag för att ändra situationen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Hela rapporten kan läsas här: rapport-ungas-psykiska-ohalsa

Oro när Kolbäcks vårdcentral stänger

Vårdcentralen i Kolbäck kommer att stänga i hela nio veckor över sommaren, något som oroar Moderaternas oppositionsråd Jenny Landernäs från Hallstahammar.

– Nio veckor är väldigt lång tid då Kolbäcksborna inte kan nå sin vårdcentral. Tyvärr tar ju inte krämpor och sjukdomar paus bara för att det är sommar utan människor måste kunna söka vård året om. Bemanningen måste bli mycket bättre och vi vill se fler fasta läkare på vårdcentralerna så att man inte behöver stänga ner hela sommaren, säger Jenny Landernäs (M).

– Det har nu gått ett och ett halvt år sedan regionen tog över driften av Kolbäcks vårdcentral, detta besked är ett steg i fel riktning där regionen tyvärr inte levererar, säger Jenny Landernäs (M).

Moderaterna vill att bussarna flaggar oftare

Moderaterna har lagt ett förslag i kollektivtrafiknämnden om att bussarna i länet ska flagga på samtliga flaggdagar, och inte bara på vissa som idag.

– Region Västmanlands bussar har möjlighet att flagga men väljer i stor utsträckning att inte göra det. Med undantag för tre dagar: kungens födelsedag, första maj och nationaldagen. Det tycker jag är fel, regionens bussar borde följa de allmänna flaggdagarna som finns till för att hedra betydelsefulla insatser som exempelvis veterandagen, eller uppmärksamma andra viktiga dagar för vårt land och samhälle som exempelvis valdagen, FN-dagen och juldagen, säger Jenny Landernäs (M), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– I S-styrda Västmanland anses det självklart att flagga på bussarna den första maj. Men när det gäller att flagga den 29:e maj, på Veterandagen, är kostnaden plötsligt för hög. Att vi ska visa respekt för de som riskerat liv, hälsa och i flera fall betalat det högsta priset för sina insatser för Sverige borde vara självklart. Det ska inte vara en kostnadsfråga, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i regionfullmäktige.

 

Alliansen vill få bort köer i budgetförslag

Alliansen i Region Västmanland har presenterat sitt förslag till plan och budget för kommande år. Mest pengar lägger man på att korta vårdköerna.

– Vi avsätter 15 miljoner för att kapa vårdköerna. Det är en nödvändighet eftersom den politiska ledningen i regionen inte har klarat sin uppgift. Exempelvis har det under våren bara varit 15 procent av de som behandlas för prostataförstoring som opereras i tid, det är ett stort politiskt misslyckande, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

 

– En av Region Västmanlands största utmaningar just nu är att behålla den personal som finns anställd hos regionen. Vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda flexibla anställningsformer och inför en ny anställningsform för den som enbart vill jobba helger. Vi erbjuder också möjligheten att jobba ständig natt till de som önskar och på denna satsning lägger vi åtta miljoner kronor, säger Helena Hagberg (L).

 

– Tillgängligheten till många av länets vårdcentraler måste kraftigt förbättras och en jämlik tillgång i länet för ungas psykiatriska vård måste säkerställas. Det är två områden som vi vill förbättra och förstärka omgående. Vi använder pengar ur regionstyrelsens buffert som vi tycker är onödigt stor, pengarna behövs bättre ute på vårdcentralerna, säger Birgitta Andersson, gruppledare för Centerpartiet.

 

– Vi har förslag och lösningar inom tre områden som är väsentliga för att stärka länets sjukvård. Det handlar om bemanningskrisen på operation, IT-kaoset och brister i patientsäkerheten. Det här är samtidigt områden som personal och verksamhetschefer ofta lyfter som problem, säger Malin Gabrielsson (KD).

 

 

Tappade uppkopplingen