Polisbristen ohållbar i KAK

Torsdag 14:23

Efter senaste tidens händelser med hot och skjutningar mot polisen i Västerås har situationen blivit allt mer ohållbar. För att förstärka polisen i Västerås har polisledningen beslutat att poliser i Västmanlands övriga kommuner ska utgå från Västerås. Det innebär inte att länet i övrigt helt töms på poliser men visst har det konsekvenser vad det gäller polisens närvaro i länets övriga nio kommuner. I länsdelar där det tidigare fanns två polispatruller, till exempel Köping-Arboga-Kungsör, blir det nu en. I andra delar av länet försvinner polisens närvaro helt under vissa tider av dygnet. Vår slutsats blir att i dagsläget är antalet poliser i länet oacceptabelt lågt.

Västerås behöver förstärkning men tanke på den nationella händelse som överfallet/skjutningen mot polismannens bostad är. Det är vi alla överens om men det får inte innebära att polisnärvaron som i dag redan är mycket låg i övriga delar av Västmanlands län minskar ytterligare. Länet i övrigt behöver också förstärkta polisresurser – inte neddragningar

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser.

Polismyndigheten i Västmanland har konstaterat att resursläget i länet är ansträngt. Uppgifter från BRÅ visar på höga siffror vad avser utförda våldsbrott (mord och skjutningar) i länet. Exceptionella händelser som attacken på polismannens bostad i Västerås och sprängattentatet mot polisstationen i Hallstahammars kommun visar på en mycket oroande utveckling.

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser. Samtidigt organiserar sig allt fler i grannsamverkan och allt fler monterar in larm i sina bostäder. Dörrar byts och fönster förstärks. Människor i länet är med all rätt oroliga. I allt högre grad vittnar också invånare om att de är rädda.

Vi moderater är mycket oroliga över det akuta läge som länet nu befinner oss i. Vi riskerar dessutom att hamna i en ond cirkel med ökat antal sjukskrivningar eller att anställda lämnar polisen på grund av det ansträngda läge som är. Det behövs ett nationellt krafttag och att fler poliser placeras i Västmanland län. Rikspolischefen Dan Eliasson äger uppgiften men det politiska ansvaret för situationen har den socialdemokratiska regeringen.

Jessica Polfjärd (M), Riksdagen

Ola Saaw (M), Köping

Anders Röhfors (M), Arboga

Stellan Lund (M), Kungsör

Staffan Strid (M), Skinnskatteberg

Tom bassäng i Fagersta blir fullmäktigefråga

Torsdag 8:08

I mars 2017 invigdes den nya rehabiliteringsbassängen vid Bergslagssjukhuset i Fagersta. Bassängen kostade 35 miljoner kronor. Under hösten har dock bassängen endast använts till 20 procent av dess kapacitet, något som fått Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham att ställa en interpellation till kommande regionfullmäktige i frågan.

– Jag vill veta vad den rödgröna majoriteten anser att man ska använda bassängen till. De har ju ställt sig bakom de regiondrivna vårdcentralernas ställningstagande att inte erbjuda bassängträning, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

– Det är knappast försvarbart att investera 35 miljoner kronor i en bassäng som för det mesta står tom. Detta drabbar många patienter som tidigare fått träna i bassängen men nu inte får göra det på grund av att vårdcentralerna inte vill skicka dit dem. Jag tycker det är mycket olyckligt, säger Maria Dellham.

M vill ha elbuss till sjukhuset

2017-12-04

Moderaterna Jenny Landernäs och Gunnar Björnstad har föreslagit att Region Västmanland ska satsa på en elbuss mellan sjukhuset och centralstationen i Västerås.

– Vi vill att elbussen till sjukhuset blir ett pilotprojekt för eldriven kollektivtrafik i Västmanland. I vår region finns många företag som ligger i framkant inom moderna transportsystem. Det ger oss möjlighet att tillsammans utveckla Västmanland, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Det här ska regionen göra tillsammans med Västerås kommun, det lokala näringslivet och de svenska företag som är bland de ledande inom laddlösningar och eldrivna fordon.  Tiden för utredningar och studieresor är förbi. Det är hög tid att vi inför eldriven kollektivtrafik i Västmanland nu, säger Gunnar Björnstad (M), ledamot i regionfullmäktige.

Regionen vill inte utreda sjukskrivningsorsaker

2017-11-29

Under dagens regionstyrelsemöte behandlades ett förslag från Moderaterna om att undersöka hur stor del av sjukskrivningarna som hade arbetsrelaterade orsaker. Men de rödgröna partierna valde att inte bifalla initiativet, bland annat med motiveringen att man anser att ”informationen i läkarintyg inte alltid bygger på objektiva fynd” och att ”utifrån rådande kunskap anses inte läkarintyg ge ett tillförlitligt underlag för det ändamålet vilket begränsar möjligheterna till att ta fram den statistik som efterfrågas”.

– Vi tycker det är anmärkningsvärt att de rödgröna ger den typen av svar på vårt förslag. Man säger ju i princip att läkarintyg inte går att lita på, vilket är mycket märkligt med tanke på att större delen av regionens verksamhet bygger på tillit till just läkarbedömningar, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Från Moderaternas håll ser vi med oro på ökningen av sjukfrånvaron bland personalen i regionen och tycker det är viktigt att ta reda på hur stor andel av dessa som är arbetsrelaterade. Då är det självklart att man måste kunna använda sig av läkarintyg för att ta reda på detta, säger Tomas Högström.

Läkare saknas på ätstörningsenheten

2017-11-22

Patienterna på Ätstörningsenheten i Västerås som är över 18 år saknar i dagsläget läkare, trots löfte om fast läkarkontakt. Detta har upprört moderaten Stephanie Bruksgård som ställt en interpellation till dagens regionfullmäktige.

– Det är mycket allvarligt att ätstörningspatienterna över 18 år inte har tillgång till en läkarkontakt. För att behandla allvarliga ätstörningar krävs att man snabbt får vård, annars är risken att man aldrig blir av med sjukdomen, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Jag har varit i kontakt med personal på ätstörningsenheten som uppger att man blivit lovade en läkare, men det löftet har inte uppfyllts. Samtidigt slår sig de rödgröna partierna för bröstet och påstår att man anställt många fasta läkare inom psykiatrin och det är märkligt att man då inte prioriterar ätstörningspatienterna, säger Stephanie Bruksgård (M).

 

Polfjärd, Coenraads och Damsgaard toppar riksdagslistan

2017-11-18

Under lördagen fastställde Moderaterna i Västmanland valsedeln till riksdagsvalet 2018. Jessica Polfjärd toppar listan följt av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard.

– Jag är stolt och tacksam över förtroendet att toppa listan för Västmanland. Jag är övertygad om att alla våra kandidater kommer att arbeta hårt för att byta regering nästa år i en valrörelse där jobben, integrationen och tryggheten kommer att stå i fokus, säger Jessica Polfjärd.

Jessica Polfjärd är 46 år, bosatt i Västerås och är i dag riksdagsledamot samt arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Det känns hedrande att få fortsatt förtroende som andranamn på riksdagslistan. Valåret kommer att bli intensivt och jag ser fram emot hårt arbete för att Alliansen ska vinna valet, säger Åsa Coenraads.

Coenraads är 39 år, bosatt i Västerås och riksdagsledamot för Moderaterna.

– Gör vi ett riktigt bra valresultat har vi chans att få tre moderata riksdagsledamöter från Västmanland. Vi kommer att jobba hårt för att träffa väljare i hela länet fram till valdagen, säger Mikael Damsgaard, tredje namn på den moderata riksdagslistan. Damsgaard är 41 år gammal, bosatt i Västerås och arbetar till vardags som HR-konsult.

Högström, Landernäs och Andersson Elfgren toppar regionlistorna för Moderaterna

2017-11-18

Under lördagen fastställde Moderaterna valsedlarna inför regionfullmäktigevalet i Västmanland 2018. Tomas Högström toppar valsedeln för den östra valkretsen som omfattar Västerås och Sala.

– Jag är mycket glad över att få förtroendet från medlemmarna och vi bildar nu ett starkt lag med kandidater som har fullt fokus på maktskifte i Region Västmanland 2018. Tillsammans med Alliansen söker vi väljarnas förtroende för att förbättra sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för detta, säger Tomas Högström.

Oppositionsrådet Tomas Högström är 63 år, bosatt i Västerås och var 2008-2010 dåvarande landstingsstyrelsens ordförande.

Jenny Landernäs toppar valsedeln för den västra valkretsen som omfattar Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

– Fram till valdagen gäller det att vi möter så många väljare som möjligt i hela länet. Genom att lyssna och komma med konstruktiva förslag på hur vi kan erbjuda västmanlänningarna bästa möjliga sjukvård i hela länet kommer Moderaterna att bli ett alternativ för fler, säger Jenny Landernäs.

Landernäs är 36 år, bosatt i Hallstahammar och i dagsläget oppositionsråd för Moderaterna i regionen.

Mikael Andersson Elfgren är också en av de moderata toppkandidaterna med sin andraplats på den östra valkretsens valsedel.

– Jag ser fram emot att arbeta hårt för ett maktskifte i regionen. Det behövs ett nytt, tydligare ledarskap och inom Moderaterna kombinerar vi politisk erfarenhet med nytänkande. Slöseriet med västmanlänningarnas skattepengar måste minska, säger Mikael Andersson Elfgren som är 29 år gammal, bosatt i Västerås och till vardags arbetar som officer.

Ifrågasatt brohöjning slopas

2017-10-30

I somras beslutade regionstyrelsen i Västmanland att investera 75 miljoner kronor i en höjning av E18-bron över Kolbäcksån och Strömsholms kanal, detta för göra det möjligt att segla under den och därmed öka turismen. Moderaterna protesterade kraftigt eftersom ingen analys av fördelarna med satsningen redovisades. Nyligen meddelade Trafikverket att brohöjningen blir betydligt dyrare än planerat. Därmed vill inte den rödgröna majoriteten i Region Västmanland gå vidare med brohöjningen.

– Enligt Trafikverket kommer brohöjningen att kosta mellan 97 och 114 miljoner kronor. Vi fick informationen under ett möte med den strategiska regionala beredningen i Region Västmanland i fredags och då uttryckte de rödgröna partierna att det var för mycket pengar även för dem. Vi moderater protesterade redan i juni mot beslutet att lägga 75 miljoner på brohöjningen. Det här visar att vi hade rätt i vår kritik, en brohöjning är att kasta pengarna i sjön. Om Trafikverket ser en samhällsnytta med en höjning av bron får de i så fall stå för kostnaden för den här bron och övriga broar som också måste höjas. Hittills har den samhällsnyttan inte gått att påvisa, säger Jenny Landernäs, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

Regionens parkskötsel tre gånger dyrare än avtalat

2017-10-26

Sedan 2015 har Region Västmanland, tidigare landstinget, upphandlat skötseln av grönområden och vägnät. I det grundavtal som tecknades med entreprenören regleras kostnaden till 2,7 miljoner kronor per år. Möjlighet till ersättning för tilläggskostnader finns i avtalet.

Nu ifrågasätter Moderaterna de verkliga kostnaderna för avtalet.

– Vi har granskat fakturorna och upptäckt att en omfattande tilläggsfakturering har skett. År 2015 och 2016 fakturerade entreprenören regionen 8-10 miljoner kronor per år. Det är långt över de 2,7 miljoner som reglerades i avtalet, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

-Jag har nu lämnat in en interpellation om detta till regionfullmäktige. Jag vill veta varför kostnaderna har sprungit iväg på det här sättet, om det finns skäl till det och varför man har förlängt nuvarande avtal utan att utvärdera det, säger Tomas Högström.

Arbetsstämman 2017

2017-10-18

Den 12- 15 oktober ägde Moderaternas arbetsstämma rum i Örebro. Under stämman debatterades många viktiga frågor om de utmaningar vi ser att Sverige står inför. När Ulf Kristersson talade på arbetsstämman i Örebro i var huvudbudskapet att det finns möjlighet till en hoppfull framtid för Sverige. Det kräver dock att vi tar vår tids problem på allvar och presenterar förslag på lösningar.

Under stämman beslutades det om en rad reformer för ett hoppfullt och starkare Sverige, bland annat en reformerad arbetsmarknadspolitik med en tydlig viljeinriktning om att arbete alltid ska löna sig. Ulf Kristersson framhöll bland annat problemen med den svenska arbetsmarknaden som utestänger unga människor utan utbildning och invandrare utan svenska språket.

– Vi moderater ska ge Sverige en bättre regering och jag vill bilda den tillsammans med Alliansen. Nu fokuserar vi på uppgiften, nu anstränger vi oss hårt och nu jobbar vi tillsammans, avslutade Ulf Kristersson.

Nyheter

  • Polisbristen ohållbar i KAK

  • Tom bassäng i Fagersta blir fullmäktigefråga

  • M vill ha elbuss till sjukhuset

Tappade uppkopplingen