Hälso- och sjukvård

Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Landstinget ska ägna sig åt sina huvuduppgifter, hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det ska vara ordning och reda i landstingets ekonomi. Det innebär utgifter och inkomster ska balansera varandra, att budgetar hålls och att investeringar följer de förutsättningar som är uppsatta.

Tre viktiga frågor som Moderaterna gick till val på:-      För att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes vill Moderaterna erbjuda alla 40- och 50-åringar i Västmanland en avgiftsfri hälsoundersökning och ett hälsosamtal.

–      Vi lovar också att patienter som får vänta längre på vård än vad vårdgarantin medger ska slippa betala patientavgift.

–      Det tredje skarpa löftet från vår sida handlar om att öka möjligheterna till lönekarriär för landstingets anställda. Lönespridningen ska öka och sjuksköterskor och andra yrkesgrupper ska ges individuella löner baserade på erfarenhet, kompetens och prestationer.

 

Här kan du läsa vårt program för landstinget Västmanland.

Tappade uppkopplingen