Nyheter

Waltersson och Högström presenterade rapporter om vårdköer

Idag besökte Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall Västerås. 

Tillsammans med oppositionsrådet Tomas Högström (M) hölls en livesänd pressträff om kösituationen inom sjukvården. I Västmanland har operationsköerna ökat med 240 procent de senaste fyra åren. 

Läs den lokala rapporten här:

Läs den nationella rapporten här: 

(S) anklagas för att sprida falsk information om Köpings sjukhus

I en debattartikel i tidningen Magazin24 påstår regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) att allianspartierna vill sälja Köpings sjukhus. Något sådant förslag har dock aldrig lagts av Alliansen, och artikeln har fått Moderaternas oppositionsråd Tomas Högström att reagera starkt.

-Norström och Strandhäll ljuger när de påstår att vi vill sälja sjukhuset. Genom agerandet skada Socialdemokraterna sin politiska trovärdighet. Det är heller inte värdigt det demokratiska uppdrag som de har att förvalta. Om ledande företrädare agerar på detta sätt sänker de sig till en nivå som är jämställd med de så kallade trollfabrikerna som sprider falska rykten på internet i syfte att skada den politiska debatten. Jag har en uppmaning till Socialdemokraterna och det är att göra en så kallad pudel och be om ursäkt, säger Tomas Högström (M).

Moderaterna vill införa digital vårdgaranti

Moderaterna har föreslagit att Region Västmanland ska införa en digital vårdgaranti. Vårdgarantin är till för att patienten ska få kontakt med vården inom rimlig tid. Idag gäller dock detta bara för fysiska besök och för telefonkontakt, inte för digitala kontakter via nätet.

– Fler besök i sjukvård sker digitalt, då är det viktigt att sjukvården följer med i utvecklingen och att vi i Västmanland inför en digital vårdgaranti, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

Stockholms läns landsting har redan infört en digital vårdgaranti som bland klargör att alla vårdgivare skall vara digitalt tillgängliga och ha ett basutbud av digitala tjänster.

– Garantin bör klargöra hur snabbt patienten skall få svar via digitala kontaktvägar samt bidra till att digitala tjänster skall vara tillgängliga för så många som möjligt. Garantin ska både tydliggöra de rättigheter patienterna har samtidigt som det kan bidra till att utveckla den digitala vården, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Läs det senaste numret av "Vårt landsting"

Lite sommarläsning i hängmattan? Under sommaren delar vi ut det senaste numret av “Vårt landsting” i olika bostadsområden runt om i länet men du kan självklart läsa tidningen även här på webben. Läs om våra förslag för att korta vårdköerna, flexibal buss-stopp och mycket annat.

Ladda ner tidningen som PDF här: Vårt landsting nr 2, 2018

M släpper rapport om psykisk ohälsa i Västmanland

Enligt Region Västmanlands egna undersökning Liv och Hälsa Ung 2017 ökar den upplevda psykiska ohälsan. Sedan 2012 har andelen unga, framför allt tjejer som uppger att de mår bra stadigt minskat. Konsekvensen för Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är att antalet patienter i behov av vård och behandling ökat kraftigt. Därför har Moderaterna nu släppt en rapport med förslag för att förbättra situationen i länet.

– Vi vill bland annat se till att unga hamnar på rätt vårdnivå och att regionen tar ansvar över elevhälsan. Idag faller allt för många mellan stolarna. Vi vill också digitalisera psykiatrin så att det blir lättare och snabbare kontaktvägar in i vården. Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet måste öka och vi satsar 22 miljoner kronor i vår budget för att korta vårdköerna genom bland annat att köpa behandlingar och införa ett vårdgarantikontor, säger Mikael Andersson Elfgren (M), fullmäktigeledamot och kandidat till landstingsfullmäktige.

– På grund av de ökade söktrycket hos BUP får allt färre vård i tid. I Västmanland väntar 400 barn och ungdomar på en utredning hos BUP. BUP uppfyller enbart vårdgarantin i drygt 40% av fallen. Att barn och ungdomar som mår dåligt inte får vård i tid, det är ett kraftigt underbetyg för den sittande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, säger Victor Nilsson, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet Västmanland.

– Ungdomars psykiska ohälsa är en tickande bomb och riskerar att skapa ett livslångt utanförskap, det krävs krafttag för att ändra situationen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Hela rapporten kan läsas här: rapport-ungas-psykiska-ohalsa

Oro när Kolbäcks vårdcentral stänger

Vårdcentralen i Kolbäck kommer att stänga i hela nio veckor över sommaren, något som oroar Moderaternas oppositionsråd Jenny Landernäs från Hallstahammar.

– Nio veckor är väldigt lång tid då Kolbäcksborna inte kan nå sin vårdcentral. Tyvärr tar ju inte krämpor och sjukdomar paus bara för att det är sommar utan människor måste kunna söka vård året om. Bemanningen måste bli mycket bättre och vi vill se fler fasta läkare på vårdcentralerna så att man inte behöver stänga ner hela sommaren, säger Jenny Landernäs (M).

– Det har nu gått ett och ett halvt år sedan regionen tog över driften av Kolbäcks vårdcentral, detta besked är ett steg i fel riktning där regionen tyvärr inte levererar, säger Jenny Landernäs (M).

Din röst för ökad trygghet.

 

I Sverige finns idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet. Trygghetsmätningar visar också att allt fler upplever den här otryggheten. Till exempel är var tredje kvinna otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

De kriminella gängen ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler. Sverige ska ha minst 10 000 fler polisanställda senast år 2025. De förtjänar högre lön, starkare skydd mot angrepp och en ny polisledning. För att bekämpa brott och otrygghet i hela landet, se till att fler brott klaras upp och för att bättre ta kontroll över särskilt utsatta områden bör möjligheterna till kamerabevakning förstärkas. Vi föreslår därför att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

 

Moderaterna vill att bussarna flaggar oftare

Moderaterna har lagt ett förslag i kollektivtrafiknämnden om att bussarna i länet ska flagga på samtliga flaggdagar, och inte bara på vissa som idag.

– Region Västmanlands bussar har möjlighet att flagga men väljer i stor utsträckning att inte göra det. Med undantag för tre dagar: kungens födelsedag, första maj och nationaldagen. Det tycker jag är fel, regionens bussar borde följa de allmänna flaggdagarna som finns till för att hedra betydelsefulla insatser som exempelvis veterandagen, eller uppmärksamma andra viktiga dagar för vårt land och samhälle som exempelvis valdagen, FN-dagen och juldagen, säger Jenny Landernäs (M), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– I S-styrda Västmanland anses det självklart att flagga på bussarna den första maj. Men när det gäller att flagga den 29:e maj, på Veterandagen, är kostnaden plötsligt för hög. Att vi ska visa respekt för de som riskerat liv, hälsa och i flera fall betalat det högsta priset för sina insatser för Sverige borde vara självklart. Det ska inte vara en kostnadsfråga, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i regionfullmäktige.

 

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen