Arbetsstämman 2017

Onsdag 12:19

Den 12- 15 oktober ägde Moderaternas arbetsstämma rum i Örebro. Under stämman debatterades många viktiga frågor om de utmaningar vi ser att Sverige står inför. När Ulf Kristersson talade på arbetsstämman i Örebro i var huvudbudskapet att det finns möjlighet till en hoppfull framtid för Sverige. Det kräver dock att vi tar vår tids problem på allvar och presenterar förslag på lösningar.

Under stämman beslutades det om en rad reformer för ett hoppfullt och starkare Sverige, bland annat en reformerad arbetsmarknadspolitik med en tydlig viljeinriktning om att arbete alltid ska löna sig. Ulf Kristersson framhöll bland annat problemen med den svenska arbetsmarknaden som utestänger unga människor utan utbildning och invandrare utan svenska språket.

– Vi moderater ska ge Sverige en bättre regering och jag vill bilda den tillsammans med Alliansen. Nu fokuserar vi på uppgiften, nu anstränger vi oss hårt och nu jobbar vi tillsammans, avslutade Ulf Kristersson.

Laddstolpar för elbilar på sjukhus införs efter M-motion

2017-10-04

Idag fattar regionstyrelsen i Region Västmanland beslut om att satsa på elfordon och laddstationer. I oktober ska de första publika laddstationerna för elbilar tas i bruk på Västerås sjukhus, åtta för besökare och åtta för personalen. Detta sker tre år efter att fullmäktige behandlat en motion i ämnet från moderaten Johan Widén.

–                          Jag är naturligtvis glad över att regionen vill satsa på elbilar, men blir lite förvånad över att det tagit tre år att få till laddstolparna. När motionen behandlades i fullmäktige i november 2014 valde man att besvara motionen med hänvisning till att laddstolpar redan var på gång. Det känns ju lite märkligt med tanke på att det nu tagit hela tre år att få dem på plats, säger Johan Widén (M), ledamot i Regionfullmäktige.

–                          Den här tendensen är något vi sett i flera frågor, att vi lägger förslag som de rödgröna inte vill bifalla, utan de vill hävda att saker och ting redan är på gång fast det inte riktigt är så. Det känns lite småaktigt, säger Johan Widén (M), ledamot i Regionfullmäktige.

Ny partiordförande vald

2017-10-01

Ulf Kristersson valdes enhälligt till partiordförande vid Moderaternas extra partistämma i Stockholm i dag.

I sitt installationstal var Kristersson tydlig med att Sverige står inför många och stora problem. Men de går att lösa. Hoppfullhet är bättre än hopplöshet. Det är nu dags att fokusera helt på de uppgifter vi har framför oss: att stärka Moderaterna i Alliansen, att stärka Alliansen i svensk politik och att stärka Sverige i världen

Om två veckor samlas partiet för arbetsstämma och då kommer ny politik att behandlas.

Från länet deltog som ombud Elisabeth Unell, Andreas Weiborn, Stephanie Bruksgård och Victor Nilsson. Sedan deltog också Jessica Polfjärd, Hannes Kataja och Åsa Coenraads på stämman.

 

Här nedan finner ni ett tack som Ulf har publicerat på hans facebook-sida.

 

M oroade över kö till BUP

2017-09-20

Nyligen presenterades en rapport från Region Västmanland som visar att unga mår sämre. Särskilt tydligt är detta för tjejer som mår klart sämre än killar, där har upplevt välmående stadigt minskat sedan 2012. Rapporten baseras på undersökningen Liv och hälsa ung som gjorts bland 6400 ungdomar i Västmanland. Moderaterna i Region Västmanland reagerar nu mot den negativa utvecklingen.

–                          Vi har under mandatperioden arbetat för att öka ungdomsmottagningarnas tillgänglighet och att regionen skall möta ungdomar på nätet, genom bland annat att psykiatrin inrättar en chattfunktion så att barn och unga enkelt kan nå psykiatrin. Dessutom behöver övergången mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin bli mer flexibel än den är idag när unga inte får gå kvar på BUP så fort de fyllt 18 år. Utvecklingen som vi kan se i Liv och Hälsa ung stärker oss i vår övertygelse om att Region Västmanland måste göra mer, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i Regionfullmäktige.

–                          Det kommer krävas mer samverkan mellan kommunerna och Regionen för att vända den negativa utvecklingen. Det är oacceptabelt att ungas hälsa ska utvecklas negativt år efter år. Att färre ungdomar ser ljust på framtiden borde skicka varningssignaler genom samtliga partier. Vi har dessutom fått rapporter om att över 100 barn står i kö till BUP i Köping på grund av stor brist på psykologer, detta måste vi ändra på, säger Carina Sjölund (M), ledamot i regionfullmäktige.

Nytt nummer av "Vårt landsting"

2017-09-20

Ett nytt nummer av Vårt landsting är nu publicerat. Läs om den ifrågasatta brohöjningen, Alliansens förslag för kortare vårdköer och moderata förslag som ska underlätta för patienter och personal i Region Västmanland.

Läs tidningen här: Vårt landsting nr 3, 2017

Förbättra praktiken för sjuksköterskor!

2017-09-12

Vårdförbundet Students ranking för sjuksköterskestudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU, för 2017 rankar Mälardalens Högskolas praktik som näst sämst i landet. MDH får den föga smickrande placeringen 24 av 25. Ett tapp med sju placeringar från förra året. Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham har nu ställt en interpellation till regionfullmäktige för att uppmärksamma frågan.

– Även om svarsfrekvensen i enkäten inte är så hög och Mälardalens Högskola täcker ett större område än endast Västmanland, så är rankingen oroande. Det krävs att Region Västmanland ser över sjuksköterskepraktiken och förbättrar den. Behovet av nya sjuksköterskor är stort och om regionen inte har bra praktik så är risken att studenterna söker sig till andra arbetsgivare. Vi ska inte vara näst sämst i klassen, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

– Det är också oroande att regionens egen utvärdering av praktikperioderna är svåra att tolka. Dessutom har antalet praktikveckor inom Region Västmanland minskat de senaste åren, utan att man fastslagit varför. De här frågorna vill jag ha svar på av de rödgröna styrande partierna under kommande regionfullmäktige, säger Maria Dellham (M).

Kick-off för Västeråsmoderaterna

2017-09-11

I lördags arrangerade Västeråsmoderaterna en kick-off inför valet för samtliga föreningsstyrelser i Västerås.

Styrelserna utbytte erfarenheter, genomförde olika workshops för att stärka samarbetet och planera inför valet. Jessica Polfjärd (bilden), gruppledare i riksdagen, berättade om senaste nytt från riksdagen. Tomas Högström, gruppledare i regionen, beskrev de utmaningar vi står inför i Region Västmanland. Slutligen gav Elisabeth Unell, gruppledare i kommunen, en redogörelse för vilka som är de viktigaste kommunpolitiska frågorna just nu.

Stort tack till Mikael och Solveig som föredömligt arrangerade kick-offen!

Västmanland nominerar Ulf Kristersson

2017-09-10

Moderaterna i Västmanland har vid ett sammanträdde med länsförbundsstyrelsen den 10 september beslutat att meddela Moderaternas valberedning att länsförbundet nominerar Ulf Kristersson som ny partiordförande.

Ulf har ett brett förtroende hos de moderata föreningarna i Västmanland och vi ser honom som en enande kraft för moderaterna säger Elisabeth Unell länsförbundsordförande för Moderaterna i Västmanland.

Nedan kan ni läsa Ulfs meddelande där han tillkännager att han står till valberednningens förfogande.

Dellham varnar för patientosäker hemsjukvård

2017-08-29

Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham varnar nu för att den avancerade hemsjukvården i Västmanland kan vara patientosäker. Hon menar att man gör många viktiga anteckningar i pappersform och inte har tillgång till nödvändiga funktioner i journalsystemet Cosmic. Nu vill hon ta upp frågan i regionfullmäktige.

 

– Jag blev väldigt förvånad när jag själv besökte teamet som jobbar med avancerad hemsjukvård. De utför sjukhusvård hemma hos patienter men antecknar i en pappersdagbok på deras kontor. Det kan inte vara en patientsäker lösning. Pappersdagboken finns bara i ett exemplar vilket gör att personal måste vänta innan de kan skriva in anteckningar och då riskerar saker att glömmas bort. Det kan handla om att boka tid för röntgen eller ändra dosering av mediciner, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

 

– Nu måste regionledningen se till att den avancerade hemsjukvården får de verktyg de behöver för att kunna arbeta patientsäkert. Jag har därför lämnat in en interpellation till regionfullmäktige i frågan. Personalen gör idag sitt bästa men de får inte förutsättningarna att bedriva patientsäker vård när de måste anteckna patienters tillstånd på lösa papperslappar, säger Maria Dellham (M).

M vill få bättre koll på skattepengarna

2017-08-16

Moderaterna har lagt en motion i regionfullmäktige om att Region Västmanland ska ansluta sig till det digitala verktyget ”Skattekollen”.

 

– Många invånare vet inte vad deras skattepengar går till. De betalar mycket skatt till regionen och därför tycker vi att man borde använda sig av det digitala verktyget Skattekollen där man enkelt kan se var pengarna tar vägen, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

 

– Skattekollen är en hemsida där regionens data matas in och integreras på regionens egna hemsida. Därefter kan invånarna enkelt gå in på sidan, fylla i sin lön och se hur mycket av lönen som går till exempelvis cancervård, kultur eller kollektivtrafik. Idag använder sig flera kommuner av Skattekollen, bland annat Hallstahammars kommun, säger Jenny Landernäs (M), oppositionsråd.

 

Nyheter

  • Laddstolpar för elbilar på sjukhus införs efter M-motion

  • Ny partiordförande vald