Nyheter

S-ledningen backar om solcellspark

Vid regionfullmäktiges decembersammanträde avslog minoritetsledningen (S+C+L) i Region Västmanland ett förslag från Moderaterna och Kristdemokraternas om att stoppa regionens investering i en stor solcellspark i Köping. Alla kalkyler visade att det skulle bli dyrt, vara riskabelt och att regionen skulle binda sig till ett 30-årigt avtal.

Nu, knappt två månader senare, redovisar minoritetsstyret att vid regionstyrelsens sammanträde den 29 januari ska förslaget dras tillbaka.

– Nu backar minoritetsstyret från beslutet och ger oss rätt, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M) i en kommentar. Det är en välkommen åtgärd. Men det visar hur slarvigt och dåligt underbyggt förslaget var från början. I efterhand erkänner nu regionen att kostnaderna för solcells-elen blir 22 procent högre och att det finns andra lösningar inom ramen för kommande investeringar i fastighetsbeståndet. För oss moderater har det varit tydligt hela tiden att regionen ska syssla med sjukvård, inte elproduktion, avslutar Tomas Högström.

Hyrpersonalkostnaderna ökar - för sjunde året i rad

Region Västmanland har som mål att vara oberoende av inhyrd personal i vården den 1 januari 2019. Nu står det klart att målet inte kommer att uppnås utan kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka. Det är sjunde året i rad som kostnaderna för hyrpersonal ökar. Sedan 2012 har kostnaderna för hyrpersonal ökat med 187 procent.

– Kostnaden för hyrpersonal har ökat under året och kostar nu Västmanland strax över 200 miljoner kronor. Jämför man sju år bakåt i tiden är det en lavinartad ökning med 187 procent. Socialdemokraterna har gång på gång sagt att sjukvården skall oberoende av hyrpersonal men hittills är det tomma ord. Ansvarigt regionråd Lena Johansson (S) sa i ett pressmeddelande den 21 december 2016 att regionen skulle vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019 men man är inte i närheten av målet, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionråd i opposition.

Den är framför allt kostnaden för hyrsjuksköterskor som ökat under året.

– Region Västmanland måste bli en mer attraktiv arbetsgivare och belöna personalen som arbetar närmast patienten. Idag ser vi vårdpersonal som söker sig till administrativa tjänster för att kunna göra lönekarriär, det måste gå att göra lönekarriär även för de som arbetar direkt mot patienter, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Fakta:

Så har hyrpersonalkostnaderna utvecklats år för år i Region Västmanland:

2012: 73,5 miljoner kronor

2013: 99,2 miljoner kronor

2014: 111,5 miljoner kronor

2015: 141,9 miljoner kronor

2016: 176,1 miljoner kronor

2017: 184,9 miljoner kronor

2018: 210,6 miljoner kronor

M och KD vill använda extra statsbidrag till vårdköer

Region Västmanland får 45 miljoner kronor extra i statsbidrag år 2019 som ett resultat av den nya statsbudgeten. Moderaterna och Kristdemokraterna har nu lagt ett förslag till regionstyrelsen om att en del av pengarna ska användas till att korta vårdköerna.

-Tack vare att Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom sin budget i riksdagen har Region Västmanland fått 45 miljoner extra som man tidigare inte räknat med. Extrapengarna är välkomna och ett välbehövligt tillskott till regionen. Det ger oss möjligheter att använda pengarna där de gör mest nytta, nämligen i sjukvården, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Vi föreslår att 15 av de 45 miljonerna används till att kapa vårdköerna. För pengarna kan man bland annat köpa operationer och behandlingar av andra vårdgivare och landsting eftersom vi själva inte klarar av uppgiften. Bara på hudkliniken har över 500 personer väntat i över 90 dagar på behandling, säger Malin Gabrielsson (KD).

M vill se bättre bemötande av barn i skolskjutsar

Den senaste tiden har ett flertal mycket uppmärksammade incidenter inträffat inom kollektivtrafiken i Västmanland. Detta har fått Moderaterna att reagerar och lägga ett så kallat nämndinitiativ i Kollektivtrafiknämnden.

– I media har vi kunnat ta del av hur funktionsnedsatta barn hånats och körts till fel adress när de åkt skolskjuts för att nämna några exempel. Det är oacceptabelt och Moderaterna i kollektivtrafiknämnden vill nu se en rejäl skärpning i hanteringen av detta, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Bemötandet från chaufförer måste bli bättre. Dels behöver vi ställa bättre krav i kommande upphandlingar, men vi behöver också se till att alla avvikelser anmäls vilket inte sker idag. Det behöver också bli enklare att anmäla avvikelser och dessa ska alltid följas upp, säger Jenny Landernäs (M).

Ingen visselblåsarfunktion i Region Västmanland

Idag beslutade regionfullmäktige att inte bifalla Moderaternas förslag om att införa en visselblåsarfunktion i Region Västmanland (tidigare landstinget). En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner föratt kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta delav uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren avmetoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det ärdärför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Det känns väldigt tråkigt att Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet inte ville bifalla förslaget i fullmäktige. De verkar inte vilja ta de anställdas problem på allvar, säger Jenny Landernäs (M).

M-politiker från Västmanland bevakar valet i Armenien

Under söndagens val i Armenien deltog västmanlänningen och moderata regionrådet Mikael Andersson Elfgren som internationell valobservatör för OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

– Det har varit en mycket intressant att följa valet i Armenien och besöka vallokalerna under dagen. Som observatör är man inbjuden av landet och har till uppgift att observera samtr apportera om hur valet har fortlöpt, rapporterna leder därefter till rekommendationer för landet, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Utgångspunkten för observationenär internationella överenskommelser som landet själv skrivit under. I Sverige är det myndigheten Folke Bernadotteakademin som ansvarar för att sända ut valobservatörer på uppdrag av Regeringen.

– Som observatör arbetar man i ett internationellt team tillsammans med en tolk, chaufför och ytterligare en observatör från ett annat land, i mitt fall fick jag arbeta tillsammans med en observatör från Storbritannien, säger Mikael Andersson Elfgren.

Vården borde inte ringa från dolt nummer

När patienter får telefonsamtal från personal inom Region Västmanlands sjukhus och vårdcentraler står detskyddat eller dolt nummer på displayen. Detta vill Moderaterna ändra på ochAnna Nygren och Jonna Lindman har nu lagt fram ett förslag som regionfullmäktige ska få ta ställning till.  

– Många människor är rädda för bedragare och oönskade telefonförsäljare, därför vill de inte svara när det ringer från dolt nummer. Det här är ett problem för vårdpersonalen som fårlägga onödig tid på att försöka nå fram till patienter. Vi moderater tycker att regionen borde kunna visa åtminstone ett växelnummer istället, det har man infört i Gävleborg, säger Anna Nygren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

Moderaterna vill minska regelkrånglet


Det finns många rapporter som visar att en stor del av läkarnas arbetstid går åt till administration på bekostnad av tid med patienterna. Moderaterna i Region Västmanland har i en motion föreslagit att ett antibyråkratiseringsråd skall starta i syfte att komma åt regelkrånglet.

– Moderaterna vill instifta ett antibyråkratiseringsråd där personal kan anmälain regler som de anser onödiga eller odaterade. Regeln ska prövas och om rådetanser att den inte fyller någon djupare funktion avskaffas den, säger MikaelAndersson Elfgren, oppositionsråd (M) i Region Västmanland.

Förslaget kommerfrån Köpenhamn där en liknande funktion finns och kallas Meningssamling. Denna har instiftats för att komma åt vad man i Danmark kallar ”regeltyranniet”.

– Det är i vardagen som meningslösheten i en regel synliggörs. Denpersonal som arbetar i Region Västmanland har stor kunskap om vilka bestämmelser som skapar onödigt krångel och genom att skapa en struktur för att hantera dessa kan vi skapa en sjukvård med mindre regelkrångel och minska den administrativa bördan för vårdens medarbetare, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Medförfattare till motionen är Stephanie Bruksgård, Anna Nygren, Patrik Andrén, Björn Svartsgård, samtliga moderater.

M och KD vill prioritera vården framför byråkratin

Idag presenterade Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Västmanland sitt reviderade förslag till plan och budget för kommande år. De vill skära ner på administration för att få loss mer pengar till vården.

-Från vårdande verksamheter kommer signaler om att de administrativa processerna tar allt mer tid och att det går ut över möjligheterna att leverera vård. Dessutom ökar den administrativa personalen så pass mycket att Regionhuset inte rymmer fler kontorsplatser. Samtidigt ökar vårdköerna, inom urologin är det inte ens 40 procent av patienterna som får behandling i tid. Vi vill satsa 15 miljoner på att korta vårdköerna och införa anställningsstopp för personal inom den administrativa ledningen, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Miljonbelopp har slösats bort i utvecklingsprojekt som vare sig lett till minskade vårdköer eller bättre ekonomi. Vi vill avbryta investeringsplaner på solcellspark i Köping och kräver ett stopp för investeringar som inte ger tydliga breda effektiviseringseffekter. Ska vårdköerna kortas och arbetsmiljön förbättras, samtidigt som vi värnar miljön, behöver vi vara mer rädda om pengarna, säger Malin Gabrielsson, gruppledare för Kristdemokraterna.

– Det är upprörande att det nya S-styret inte presenterar sin budgetförrän mindre än en timme innan regionstyrelsens sammanträde börjar. Samtidigtär det uppenbart att Liberalerna och Centerpartiet inte fått genomslag förnågon som helst borgerlig politik, avslutar Tomas Högström (M).

Hela budgetförslaget finns här: 

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen