Förbundsstyrelsen

Arbetet i förbundet i Västmanland beslutas av förbundsstyrelsen och effektueras av länets ombudsman tillsammans med förtroendevalda runt om i kommunerna och landstinget.

Ordförande för länsförbundet är Elisabeth Unell.

 

Förbundstyrelsen sammanträder 6-8 gånger per år och de mötena bereds först av ett arbetsutskott som består av presidiet samt representant från MUF och MQ.

“do_widget vCard”

 

Tappade uppkopplingen