Dellham varnar för patientosäker hemsjukvård

Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham varnar nu för att den avancerade hemsjukvården i Västmanland kan vara patientosäker. Hon menar att man gör många viktiga anteckningar i pappersform och inte har tillgång till nödvändiga funktioner i journalsystemet Cosmic. Nu vill hon ta upp frågan i regionfullmäktige.

 

– Jag blev väldigt förvånad när jag själv besökte teamet som jobbar med avancerad hemsjukvård. De utför sjukhusvård hemma hos patienter men antecknar i en pappersdagbok på deras kontor. Det kan inte vara en patientsäker lösning. Pappersdagboken finns bara i ett exemplar vilket gör att personal måste vänta innan de kan skriva in anteckningar och då riskerar saker att glömmas bort. Det kan handla om att boka tid för röntgen eller ändra dosering av mediciner, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

 

– Nu måste regionledningen se till att den avancerade hemsjukvården får de verktyg de behöver för att kunna arbeta patientsäkert. Jag har därför lämnat in en interpellation till regionfullmäktige i frågan. Personalen gör idag sitt bästa men de får inte förutsättningarna att bedriva patientsäker vård när de måste anteckna patienters tillstånd på lösa papperslappar, säger Maria Dellham (M).

Tappade uppkopplingen