Förbättra praktiken för sjuksköterskor!

Vårdförbundet Students ranking för sjuksköterskestudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU, för 2017 rankar Mälardalens Högskolas praktik som näst sämst i landet. MDH får den föga smickrande placeringen 24 av 25. Ett tapp med sju placeringar från förra året. Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham har nu ställt en interpellation till regionfullmäktige för att uppmärksamma frågan.

– Även om svarsfrekvensen i enkäten inte är så hög och Mälardalens Högskola täcker ett större område än endast Västmanland, så är rankingen oroande. Det krävs att Region Västmanland ser över sjuksköterskepraktiken och förbättrar den. Behovet av nya sjuksköterskor är stort och om regionen inte har bra praktik så är risken att studenterna söker sig till andra arbetsgivare. Vi ska inte vara näst sämst i klassen, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

– Det är också oroande att regionens egen utvärdering av praktikperioderna är svåra att tolka. Dessutom har antalet praktikveckor inom Region Västmanland minskat de senaste åren, utan att man fastslagit varför. De här frågorna vill jag ha svar på av de rödgröna styrande partierna under kommande regionfullmäktige, säger Maria Dellham (M).

Tappade uppkopplingen