M oroade över kö till BUP

Nyligen presenterades en rapport från Region Västmanland som visar att unga mår sämre. Särskilt tydligt är detta för tjejer som mår klart sämre än killar, där har upplevt välmående stadigt minskat sedan 2012. Rapporten baseras på undersökningen Liv och hälsa ung som gjorts bland 6400 ungdomar i Västmanland. Moderaterna i Region Västmanland reagerar nu mot den negativa utvecklingen.

–                          Vi har under mandatperioden arbetat för att öka ungdomsmottagningarnas tillgänglighet och att regionen skall möta ungdomar på nätet, genom bland annat att psykiatrin inrättar en chattfunktion så att barn och unga enkelt kan nå psykiatrin. Dessutom behöver övergången mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin bli mer flexibel än den är idag när unga inte får gå kvar på BUP så fort de fyllt 18 år. Utvecklingen som vi kan se i Liv och Hälsa ung stärker oss i vår övertygelse om att Region Västmanland måste göra mer, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i Regionfullmäktige.

–                          Det kommer krävas mer samverkan mellan kommunerna och Regionen för att vända den negativa utvecklingen. Det är oacceptabelt att ungas hälsa ska utvecklas negativt år efter år. Att färre ungdomar ser ljust på framtiden borde skicka varningssignaler genom samtliga partier. Vi har dessutom fått rapporter om att över 100 barn står i kö till BUP i Köping på grund av stor brist på psykologer, detta måste vi ändra på, säger Carina Sjölund (M), ledamot i regionfullmäktige.

Tappade uppkopplingen