Arbetsstämman 2017

Den 12- 15 oktober ägde Moderaternas arbetsstämma rum i Örebro. Under stämman debatterades många viktiga frågor om de utmaningar vi ser att Sverige står inför. När Ulf Kristersson talade på arbetsstämman i Örebro i var huvudbudskapet att det finns möjlighet till en hoppfull framtid för Sverige. Det kräver dock att vi tar vår tids problem på allvar och presenterar förslag på lösningar.

Under stämman beslutades det om en rad reformer för ett hoppfullt och starkare Sverige, bland annat en reformerad arbetsmarknadspolitik med en tydlig viljeinriktning om att arbete alltid ska löna sig. Ulf Kristersson framhöll bland annat problemen med den svenska arbetsmarknaden som utestänger unga människor utan utbildning och invandrare utan svenska språket.

– Vi moderater ska ge Sverige en bättre regering och jag vill bilda den tillsammans med Alliansen. Nu fokuserar vi på uppgiften, nu anstränger vi oss hårt och nu jobbar vi tillsammans, avslutade Ulf Kristersson.

Tappade uppkopplingen