Regionens parkskötsel tre gånger dyrare än avtalat

Sedan 2015 har Region Västmanland, tidigare landstinget, upphandlat skötseln av grönområden och vägnät. I det grundavtal som tecknades med entreprenören regleras kostnaden till 2,7 miljoner kronor per år. Möjlighet till ersättning för tilläggskostnader finns i avtalet.

Nu ifrågasätter Moderaterna de verkliga kostnaderna för avtalet.

– Vi har granskat fakturorna och upptäckt att en omfattande tilläggsfakturering har skett. År 2015 och 2016 fakturerade entreprenören regionen 8-10 miljoner kronor per år. Det är långt över de 2,7 miljoner som reglerades i avtalet, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

-Jag har nu lämnat in en interpellation om detta till regionfullmäktige. Jag vill veta varför kostnaderna har sprungit iväg på det här sättet, om det finns skäl till det och varför man har förlängt nuvarande avtal utan att utvärdera det, säger Tomas Högström.

Tappade uppkopplingen