Äldreomsorgens kris är ett hot mot välfärden

VLT har på senaste tiden lyft fram situationen inom äldreomsorgen. Situationen inom äldreomsorgen idag är mycket allvarlig. Ingen ska behöva känna oro för att bli äldre. Äldreboende och hemtjänst måste fungera. Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.

Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.
Vi moderater ser många problem och har ett antal förslag på förbättringsåtgärder. Utgångspunkten måste vara den äldre och dess behov.

Många äldre blir ensamma när släkten bor på annan ort och vänner faller ifrån. Vi vill se över möjligheten att låta staden anställa ungdomar till stadens äldreboenden under helger och sommarlov som ett extra stöd till de äldre och som ett komplement till ordinarie personalen.

Tanken är att ungdomarna ska ordna aktiviteter och umgås tillsammans med de äldre, samtidigt som de äldre får en roligare vardag får även ungdomarna ett första jobb och bredare erfarenhet med förhoppningen om att några i framtiden väljer att arbeta inom äldreomsorgen.

Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen.
Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen. Det gör att undersköterskor får fler arbetsgivare att välja mellan.

Den valmöjligheten bidrar bland annat till en positiv konkurrens på arbetsmarknaden för den lokala löneutvecklingen och frågor som rör arbetsmiljön. Privata företag behövs. Reglerna inom äldreomsorgen måste göras så att även lokala företag kan finnas i Västerås.

Sjukskrivningarna i äldreomsorgen måste minska då den ligger på en oroande hög nivå. Insatser har påbörjades under förra året som har bevis effekt och är en del av ett forskningsprojekt (Stamina). Det är också många med lång erfarenhet som är sjukskrivna vars erfarenhet verkligen behövs. Vikariesituationen behöver ses över och det måste tillåtas fler tillsvidareanställda vikarier på enheterna.

Moderaterna är med och inför önskad tjänstgöringsgrad i Västerås stad, så att anställda själv kan påverka hur mycket de vill jobba och har möjlighet att höja eller sänka sin arbetstid. Delade turer ska undvikas i möjligaste mån.

Det behövs en omorganisation i Västerås stad där äldrenämnden behöver se effekterna av sina beslut. Västerås stad vård och omsorg behöver bli en del av äldrenämnden.

Det är högst märkligt att det kan stå äldre i en bostadskö samtidigt som det finns lediga lägenheter på flera servicehus. Korttidsplatser måste garanteras vid akuta behov.

Äldre-äldre som är ensamma och oroliga ska kunna få en plats på servicehus eller äldreboende. Har man idag rätt till ett visst antal hemtjänsttimmar ska man erbjudas plats på servicehus eller äldreboende utan ny behovsprövning och självklart utifrån eget önskemål.

Det måste byggas fler trygghetsboenden i Västerås. Trygghetsboende är en boendeform där det också finns gemensamma ytor för samvaro, den är bra för äldre som är ensamma och behöver en mer anpassad boendeform.

Tekniken är ett hjälpmedel och gör att man kan vara självständig och styra mer över sin vardag. Det kan dock aldrig ersätta de personliga mötena och samvaron som alla behöver.

I Västerås finns flera välfärdsföretag som utvecklar hjälpmedel för äldre och personer som har svårt att röra sig. Det är något som Västerås stad tar tillvara på idag och är med vid tester i verkligheten. Ny teknik kan underlätta vardagen för många äldre till exempel att kunna duscha själv med en specialbyggd dusch trots att man har svårt att röra sig eller gå på toaletten utan assistans med hjälp av hjälpmedel på toaletten.

Äldrenämnden i Västerås måste tydligt visa på vägarna och sätten att förbättra och trygga verksamheten och då krävs det krafttag för att ingen ska vara rädd för att bli äldre.

Elisabeth Unell (M)

oppositionsråd

Anna Hård af Segerstad (M)

oppositionsråd

Marcus Jacobson (M)

andre vice ordförande i äldrenämnden

Tappade uppkopplingen