M släpper 11 förslag för en bättre kollektivtrafik

Idag släpper Moderaterna 11 förslag en bättre kollektivtrafik i Västmanland. Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, kommer under dagen att åka buss i Västerås för att belysa frågan.

– För Moderaterna är kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att hela länet ska kunna leva och bli framgångsrikt. Cykel, bil och kollektivtrafik ska vara lätt att kombinera på det sätt som passar resenären.

Målet är att fler ska kunna jobba, bo och leva var de vill. Ha möjlighet att resa. För oss är det viktigt att det finns kollektivtrafik i hela länet. Det gör det mer attraktivt att bo i Västmanland och det ökar jobbmöjligheter, säger Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland.

 

– Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar – utan vet att bägge behövs för att människors vardag ska fungera i ett växande Västmanland. Moderaterna har tagit fram elva punkter som vi tror leder utvecklingen i rätt riktning, med Västmanland i fokus, med klimatet i fokus och med människan i fokus. Att utveckla kollektivtrafiken är mycket viktigt i ett växande Västmanland, det är viktigt att vi har med kollektivtrafiken när vi planerar nya bostadsområden och stadsdelar.  Vi står också inför ett teknikskifte av sällan skådat slag och Västmanland måste ta klivit in i det. Om bara några år kommer vi ha möjlighet att resa på helt andra sätt och det skapar oerhörda möjligheter, och utmaningar, säger Jenny Landernäs (M).

 

– Under nästa mandatperiod vill Moderaterna att det tas beslut om att skapa nytt kollektivtrafikcentra på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas för att ge helt nya resmöjligheter för många västmanlänningar. Moderaterna vill också att vi ska ta beslut om att införa självkörande bussar. Den utvecklingen går snabbt nu och Västmanland måste bestämma sig för hur vi vill ha det, säger Jenny Landernäs (M).

Moderaternas 11 punkter för en bättre kollektivtrafik:

 • Skapa en kollektivtrafiknod på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas och bättre kollektivtrafik skapas
 • Nolltolerans mot hot och våld mot chaufförer, i och kring bussar och tåg
 • Ökade möjligheter till kameraövervakning i och runt stationsmiljöer i kollektivtrafiken
 • Bygga ut E18 och E20 genom Västmanland till motorvägsstandard
 • Förbättrad funktion av väg- och spårnät och ökad trafiksäkerhet ska prioriteras vid infrastruktursatsningar
 • Självkörande elbussar som är anropsstyrda och att införa elbussar i all stadstrafik, samt flextrafik
 • Bygga fyrspår mellan Västerås och Stockholm
 • Genomföra satsningar på Bergslagspendeln i stråket Västerås-Fagersta
 • Rent, snyggt och tryggt i och kring stationsområden
 • Inför pendlarparkeringar som underlättar byte mellan cykel, bil och kollektivtrafik
 • Inför smart turistinformation vid våra hållplatser för att göra det lättare för besökare och öka turismen

Under förmiddagen kommer Jenny Landernäs att åka buss i Västerås och prata kollektivtrafik.

Välkommen att åka med oss och resonera om våra förslag för en bättre kollektivtrafik i Västmanland.

Tappade uppkopplingen