Moderaterna vill ha besked om säkerhetsskydd i regionen

Moderaterna begär nu en redovisning i regionstyrelsen om hur Region Västmanland arbetar med angående säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

-Efter de brister som framkommit i samband med bland annat Transportsstyrelsens hantering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter har det även framkommit att flera kommuner brister i hantering av uppgifter som bör vara säkerhetsklassade . Även Region Västmanland hanterar säkerhetskänslig verksamhet samt information och det är av stort vikt att dessa hanteras på ett korrekt sätt, säger Mikael Andersson Elfgren, ersättare för Moderaterna i regionstyrelsen.

-Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen skall följas och det är av stort vikt att vi inom politiken säkerställer att det sker. Därför vill vi att Region Västmanland uppfyller de krav som säkerhetsskyddsförordningen föreskriver. Vi vill också att regionstyrelsen får en redovisning hur Region Västmanland arbetar enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Tappade uppkopplingen