M vill ha flexibla buss-stopp i hela länet

Moderaterna har lämnat in ett förslag till regionfullmäktige om att kvälls- och nattbussar i hela Västmanland ska kunna stanna mellan hållplatserna.

– Det finns många som känner en oro över att bli utsatta för brott på kvällen eller natten. Det gäller framför allt unga kvinnor. Vi politiker måste ta detta på allvar och se vad vi kan göra för att öka tryggheten. En viktig åtgärd är att införa flexibelt kvälls- och nattstopp under resa med bussarna i länet. Det kan tillsammans med andra åtgärder öka andelen i Västmanland som känner sig trygga när de utnyttjar kollektivtrafiken kvällstid, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Förslaget innebär att passageraren själv kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser när man så önskar. Om du till exempel besökt Västerås och ska ta dig hem till Hallstahammar eller Köping och åker utan ressällskap kan du efter dialog med busschauffören bestämma var du skall kliva av efter busslinjen, säger Jenny Landernäs, 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Idén om flexibelt kvälls- och nattstopp kommer ursprungligen från Toronto och buss-stoppen ska bara göras där föraren anser det vara trafiksäkert att stanna. Med flexibelt kvälls- och nattstopp stärker vi tryggheten för den enskilde resenären, avslutar Gunnar Björnstad (M), ledamot i regionfullmäktige.

 

 

Tappade uppkopplingen