M släpper rapport om psykisk ohälsa i Västmanland

Enligt Region Västmanlands egna undersökning Liv och Hälsa Ung 2017 ökar den upplevda psykiska ohälsan. Sedan 2012 har andelen unga, framför allt tjejer som uppger att de mår bra stadigt minskat. Konsekvensen för Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är att antalet patienter i behov av vård och behandling ökat kraftigt. Därför har Moderaterna nu släppt en rapport med förslag för att förbättra situationen i länet.

– Vi vill bland annat se till att unga hamnar på rätt vårdnivå och att regionen tar ansvar över elevhälsan. Idag faller allt för många mellan stolarna. Vi vill också digitalisera psykiatrin så att det blir lättare och snabbare kontaktvägar in i vården. Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet måste öka och vi satsar 22 miljoner kronor i vår budget för att korta vårdköerna genom bland annat att köpa behandlingar och införa ett vårdgarantikontor, säger Mikael Andersson Elfgren (M), fullmäktigeledamot och kandidat till landstingsfullmäktige.

– På grund av de ökade söktrycket hos BUP får allt färre vård i tid. I Västmanland väntar 400 barn och ungdomar på en utredning hos BUP. BUP uppfyller enbart vårdgarantin i drygt 40% av fallen. Att barn och ungdomar som mår dåligt inte får vård i tid, det är ett kraftigt underbetyg för den sittande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, säger Victor Nilsson, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet Västmanland.

– Ungdomars psykiska ohälsa är en tickande bomb och riskerar att skapa ett livslångt utanförskap, det krävs krafttag för att ändra situationen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Hela rapporten kan läsas här: rapport-ungas-psykiska-ohalsa

Tappade uppkopplingen