Obetalda patientavgifter har kostat regionen 30 miljoner

Tidningen Dagens samhälle har avslöjat att Region Västmanland har över 30 miljoner kronor i fordringar hos inkasso för obetalda patientavgifter. Detta har fått Moderaterna att reagera  och frågan ska debatteras under dagens regionfullmäktige.

-30 miljoner är mycket pengar som hade kunnat gå till vård. Därför kommer jag att ta upp frågan i regionfullmäktige idag. Jag vill veta om det rör sig om några särskilda patientgrupper som inte betalar och om de styrande partierna kommer att vidta några åtgärder, säger Anna Nygren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

Tappade uppkopplingen