Ögonklinik stänger - patienter oroliga för framtiden

I drygt 25 år har den privata ögonkliniken Dr Imrich Molnar AB haft avtal med Region Västmanland. För ett årsedan bestämde sig Dr Imrich för att han ville avsluta sin verksamhet och tog kontakt med Region Västmanland under hösten 2017 för att meddela detta. Men något avtal med en ny aktör är inte tecknat. Detta har gjort patienterna oroliga och Moderaterna har nu lyft frågan till regionfullmäktige.

-Ett år har passerat och ögonkliniken på sjukhuset har, trots lång framförhållning, inte givit några ordentliga besked om hur överlämnandet ska ske. I dagsläget kan man inte ge patienterna besked om hur de ska få de viktiga uppföljningarna på sina ögonsjukdomar. Det är inte acceptabelt, patienterna ska känna sig trygga och måste få besked, säger Maria Dellham (M), ledamot i regionfullmäktige.

Enligt Moderaterna finns idagflera ögonläkare som visat intresse för att starta egen verksamhet. Moderaterna vill därför införa LOV, lagen om valfrihetssystem för ögonsjukvård.

-Genom LOV får fler möjlighet att starta verksamhet på samma villkor. Det är samma system som används för våra vårdcentraler. Då får fler ögonläkare möjlighet att starta eget företag och vi får fler nöjda patienter, säger Maria Dellham (M).

Tappade uppkopplingen