Moderaterna vill minska regelkrånglet


Det finns många rapporter som visar att en stor del av läkarnas arbetstid går åt till administration på bekostnad av tid med patienterna. Moderaterna i Region Västmanland har i en motion föreslagit att ett antibyråkratiseringsråd skall starta i syfte att komma åt regelkrånglet.

– Moderaterna vill instifta ett antibyråkratiseringsråd där personal kan anmälain regler som de anser onödiga eller odaterade. Regeln ska prövas och om rådetanser att den inte fyller någon djupare funktion avskaffas den, säger MikaelAndersson Elfgren, oppositionsråd (M) i Region Västmanland.

Förslaget kommerfrån Köpenhamn där en liknande funktion finns och kallas Meningssamling. Denna har instiftats för att komma åt vad man i Danmark kallar ”regeltyranniet”.

– Det är i vardagen som meningslösheten i en regel synliggörs. Denpersonal som arbetar i Region Västmanland har stor kunskap om vilka bestämmelser som skapar onödigt krångel och genom att skapa en struktur för att hantera dessa kan vi skapa en sjukvård med mindre regelkrångel och minska den administrativa bördan för vårdens medarbetare, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Medförfattare till motionen är Stephanie Bruksgård, Anna Nygren, Patrik Andrén, Björn Svartsgård, samtliga moderater.

Tappade uppkopplingen