M-politiker från Västmanland bevakar valet i Armenien

Under söndagens val i Armenien deltog västmanlänningen och moderata regionrådet Mikael Andersson Elfgren som internationell valobservatör för OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

– Det har varit en mycket intressant att följa valet i Armenien och besöka vallokalerna under dagen. Som observatör är man inbjuden av landet och har till uppgift att observera samtr apportera om hur valet har fortlöpt, rapporterna leder därefter till rekommendationer för landet, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Utgångspunkten för observationenär internationella överenskommelser som landet själv skrivit under. I Sverige är det myndigheten Folke Bernadotteakademin som ansvarar för att sända ut valobservatörer på uppdrag av Regeringen.

– Som observatör arbetar man i ett internationellt team tillsammans med en tolk, chaufför och ytterligare en observatör från ett annat land, i mitt fall fick jag arbeta tillsammans med en observatör från Storbritannien, säger Mikael Andersson Elfgren.

Tappade uppkopplingen