Ingen visselblåsarfunktion i Region Västmanland

Idag beslutade regionfullmäktige att inte bifalla Moderaternas förslag om att införa en visselblåsarfunktion i Region Västmanland (tidigare landstinget). En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner föratt kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta delav uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren avmetoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det ärdärför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Det känns väldigt tråkigt att Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet inte ville bifalla förslaget i fullmäktige. De verkar inte vilja ta de anställdas problem på allvar, säger Jenny Landernäs (M).

Tappade uppkopplingen