M vill se bättre bemötande av barn i skolskjutsar

Den senaste tiden har ett flertal mycket uppmärksammade incidenter inträffat inom kollektivtrafiken i Västmanland. Detta har fått Moderaterna att reagerar och lägga ett så kallat nämndinitiativ i Kollektivtrafiknämnden.

– I media har vi kunnat ta del av hur funktionsnedsatta barn hånats och körts till fel adress när de åkt skolskjuts för att nämna några exempel. Det är oacceptabelt och Moderaterna i kollektivtrafiknämnden vill nu se en rejäl skärpning i hanteringen av detta, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Bemötandet från chaufförer måste bli bättre. Dels behöver vi ställa bättre krav i kommande upphandlingar, men vi behöver också se till att alla avvikelser anmäls vilket inte sker idag. Det behöver också bli enklare att anmäla avvikelser och dessa ska alltid följas upp, säger Jenny Landernäs (M).

Tappade uppkopplingen