Hyrpersonalkostnaderna ökar - för sjunde året i rad

Region Västmanland har som mål att vara oberoende av inhyrd personal i vården den 1 januari 2019. Nu står det klart att målet inte kommer att uppnås utan kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka. Det är sjunde året i rad som kostnaderna för hyrpersonal ökar. Sedan 2012 har kostnaderna för hyrpersonal ökat med 187 procent.

– Kostnaden för hyrpersonal har ökat under året och kostar nu Västmanland strax över 200 miljoner kronor. Jämför man sju år bakåt i tiden är det en lavinartad ökning med 187 procent. Socialdemokraterna har gång på gång sagt att sjukvården skall oberoende av hyrpersonal men hittills är det tomma ord. Ansvarigt regionråd Lena Johansson (S) sa i ett pressmeddelande den 21 december 2016 att regionen skulle vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019 men man är inte i närheten av målet, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionråd i opposition.

Den är framför allt kostnaden för hyrsjuksköterskor som ökat under året.

– Region Västmanland måste bli en mer attraktiv arbetsgivare och belöna personalen som arbetar närmast patienten. Idag ser vi vårdpersonal som söker sig till administrativa tjänster för att kunna göra lönekarriär, det måste gå att göra lönekarriär även för de som arbetar direkt mot patienter, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Fakta:

Så har hyrpersonalkostnaderna utvecklats år för år i Region Västmanland:

2012: 73,5 miljoner kronor

2013: 99,2 miljoner kronor

2014: 111,5 miljoner kronor

2015: 141,9 miljoner kronor

2016: 176,1 miljoner kronor

2017: 184,9 miljoner kronor

2018: 210,6 miljoner kronor

Tappade uppkopplingen