S-ledningen backar om solcellspark

Vid regionfullmäktiges decembersammanträde avslog minoritetsledningen (S+C+L) i Region Västmanland ett förslag från Moderaterna och Kristdemokraternas om att stoppa regionens investering i en stor solcellspark i Köping. Alla kalkyler visade att det skulle bli dyrt, vara riskabelt och att regionen skulle binda sig till ett 30-årigt avtal.

Nu, knappt två månader senare, redovisar minoritetsstyret att vid regionstyrelsens sammanträde den 29 januari ska förslaget dras tillbaka.

– Nu backar minoritetsstyret från beslutet och ger oss rätt, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M) i en kommentar. Det är en välkommen åtgärd. Men det visar hur slarvigt och dåligt underbyggt förslaget var från början. I efterhand erkänner nu regionen att kostnaderna för solcells-elen blir 22 procent högre och att det finns andra lösningar inom ramen för kommande investeringar i fastighetsbeståndet. För oss moderater har det varit tydligt hela tiden att regionen ska syssla med sjukvård, inte elproduktion, avslutar Tomas Högström.

Tappade uppkopplingen