Regeringsförslag kan kosta Västmanland 200 miljoner

Regeringen har skickat ut ett förslag om ett nytt kostnadsutjämningssystem på remiss, och nu ska regioner och kommuner få säga sitt om förslaget. För Region Västmanland innebär förslaget att man tappar 200 miljoner kronor per år. Förslaget får kritik från Moderaterna i Region Västmanland som också kritiserar den styrande minoriteten Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet för passivitet i frågan.

– Region Västmanland kommer att få betala cirka 200 miljoner kronor mer per år till andra landsting och regioner, pengar som tas direkt från hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt att Västmanland, som redan idag dras med stora underskott inom sjukhusvården och står inför stora investeringsbehov, ska vara en bankomat för Sverige. Utjämningssystemen ska garantera alla kommuner och landsting likvärdiga förutsättningar men om mer pengar behövs till andra landsting får staten lösa det på andra sätt än att mjölka Västmanland på pengar, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd.

 – Hittills har minoritetsstyret med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet inte gjort något för att mobilisera ett motstånd mot förslaget, trots att förslaget varit känt under en längre tid. Detta riskerar att bli en mycket dyr affär för västmanländska skattebetalare på grund av styrets passivitet, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Tappade uppkopplingen