Sjukhusets elförsörjning blir fråga för både riksdag och region

Ett nytt akutsjukhus ska byggas i Västerås, men elförsörjningen är ett problem. I dagsläget är tillgången till elektricitet inte tillräcklig för att klara framtidens vårdbehov. Nu lyfter Moderaterna frågan i både riksdagen och regionen.

– Jag har ställt en fråga till energiminister Anders Ygeman (S) om han är beredd att se över Svenska Kraftnäts utbyggnadsplaner och när. Västmanland är i behov av ett nytt sjukhus, då dagens lokaler inte håller måttet för den vårdkvalitet som krävs. Mälarenergi kan inte garantera elförsörjningen till varken länets största sjukhus eller till en växande industri i regionen då den planerade kraftnätsutbyggnaden ligger många år fram i tiden, säger Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot.

 – Även i Region Västmanland har vi politiskt begärt att få en rapport om nuläget kring elförsörjningen. Det handlar inte bara om sjukhuset utan också om kollektivtrafiken och näringslivet. Vår region är mycket attraktiv för nyetableringar som kräver att det finns möjlighet att öka användningen av el. Finns inte den möjligheten riskerar vi att gå miste om arbetstillfällen och möjlighet till utveckling, säger Jenny Landernäs, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

Tappade uppkopplingen