M vill ge ambulanspersonal tillgång till skyddsvästar

Moderaterna Mikael Andersson Elfgren, Jenny Landernäs samt Elin Johansson föreslår i en motion till regionfullmäktige i Västmanland att ambulanspersonalen ges tillgång till skyddsvästar som de kan nyttja vid behov.

– Under lång tid har samhällsutvecklingen gått och fel håll där vi kan se hur hot och våld ökar mot personal inom vården. Ambulanspersonal har vid flera tillfällen rapporterat om hur de möter en värre arbetsmiljö där hot och våld ofta förekommer. Nyligen rånades en ambulans i Kungsör efter ett misstänkt falsklarm. Region Västmanland har ett ansvar för att säkerställa att vår ambulanspersonal har bästa möjliga förutsättningar för att hantera hotfulla situationer, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd.


Under händelser med pågående dödligt våld är det inte säkert att polisen kan garantera ambulanspersonalens säkerhet, ett exempel på detta är terrorattentatet vid Drottninggatan i Stockholm. Efter dessa erfarenheter kommer ambulanspersonalen i Stockholm få tillgång till skyddsvästar som personalen kan nyttja om de känner behov av dessa.

-Vi vill erbjuda detta som en möjlighet för ambulanspersonalen att använda när de känner behov av det. Det är bättre att skyddsvästar köps in och inte används än att de saknas om behov uppstår. Att Region Västmanland införskaffar skyddsvästar som ambulanspersonal kan nyttja vid till exempel insats under pågående dödligt våld är en viktig del i att säkerställa vår personals trygghet, säger Jenny Landernäs oppositionsråd (M).

Tappade uppkopplingen