S ber M om hjälp att få ordning på sjukhusekonomin

Västmanlands sjukhus gick med 329 miljoner kronor i underskott under 2018. Underskotten har vuxit år efter år och nu ber Socialdemokraterna Moderaterna om hjälp för att komma till rätta med de ekonomiska problemen i regionen.

-Det är uppenbart att Socialdemokraterna som styrt regionen de senaste åtta åren misslyckats med att vända sjukhusets stora budgetunderskott. Tidigare har man sagt nej till många av de förslag Moderaterna lagt, men nu ber man oss om hjälp. Vi är inbjudna till en politisk styrgrupp som fram till maj ska ta fram förslag på besparingar motsvarande 400 miljoner kronor, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna. – Vi kommer att tacka ja till att ingå i styrgruppen, men bara under förutsättning att man tar våra förslag på allvar och att man är beredd att genomföra större reformer för att få ordning på ekonomin. Vi har till exempel föreslagit anställningsstopp för administrativ personal och vi vill även att man provar alternativa driftformer, säger Tomas Högström (M).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen