M pressar C och L om gårdsförsäljning

Moderaten Mikael Andersson Elfgren har återigen lämnat in en motion om att Region Västmanland ska ansöka hos regeringen om att bli försöksregion för gårdsförsäljning. Mikael Andersson Elfgren förslog detta redan 2017 men fick då avslag på förslaget av den dåvarande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Efter valet har majoritetsförhållandet i regionfullmäktige ändrats, så nu finns det goda möjligheter att förslaget går igenom. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har dessutom i sitt 73-punktsprogram öppnat upp för gårdsförsäljning vilket om det genomförs vore bra för både Västmanland och landsbygden, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.

Förslaget skulle innebära att producenter av alkohol skulle få sälja dessa varor på plats i samband med till exempel en guidad visning, en åtgärd som skulle leda till ökad turism till Västmanland. Om förslaget blir verklighet skulle Västmanland tillsammans med Skåne kunna bli försöksregioner för gårdsförsäljning. Regionfullmäktige i Skåne har redan fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att få bli försöksregion. – En statlig utredning från 2010 har visat att gårdsförsäljning inte skulle ha några negativa konsekvenser för folkhälsan, istället skulle det stärka näringslivet och turismen. Västmanland har ett flertal framgångsrika producenter, som Coppersmiths Brewery och Köpings Musteri. Tyvärr får dessa inte sälja en flaska öl eller cider till sina besökare utan måste hänvisa dem till Systembolaget. Att Västmanland skulle tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle stärka såväl företagandet som turismen i länet, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen