M och KD tar initiativ för mer hälsosam vikt bland barn och unga

– Det är oroväckande att andelen barn och unga med övervikt har ökat under lång tid. Att vi får till åtgärder för att främja en hälsosam livsstil och förebygga och undernäring, övervikt och fetma hos barn är en av vår tids viktigaste hälsofrämjande insatser. Vi vill därför att Region Västmanland tar initiativ till ett regionalt arbete tillsammans med länets kommuner och föreningsliv för en mer hälsosam vikt för barn och ungdomar, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.

Antalet överviktiga ökar både i Sverige och i Västmanland, drygt hälften av Västmanlands befolkning tillhör nu kategorin överviktiga eller kategorin feta, enligt Folkhälsomyndigheten. Fetma och övervikt leder till många följdsjukdomar som till exempel diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt psykiska besvär. I Sverige är 20-25% av 10-åringarna överviktiga och drygt tre procent lider av fetma.

– Allt talar för att övervikts- och fetmarelaterade sjukdomar kommer att ta en allt större del av sjukvårdens resurser i framtiden. Även undervikt är ett växande problem bland unga. Det är möjligt att hejda den negativa utvecklingen, men då behövs det en regional sammanhållen politik baserad på kunskap och evidensbaserade metoder. Frågan måste prioriteras politiskt både i kommun och region tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv, säger Malin Gabrielsson (KD).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen