Moderater oroliga när ambulanser dras in

Moderaterna har fått signaler om att flera ambulanser i Västmanland ska dras in i sommar och lyfter nu frågan i regionfullmäktige.

– Vi vill veta hur många ambulanser som dras in under sommaren, vilka kommuner som kommer drabbas och hur det påverkar patientsäkerheten. Region Västmanland har som mål att 90% av alla prioritet 1-uppdrag skall nås inom 15 minuter, ett mål som Region Västmanland inte lyckats med de senaste åren. Jag vill veta om vi kommer att nå alla prioritet 1-uppdrag inom 15 minuter även under sommaren. Framför allt vill jag lyfta frågan och veta vad som görs för att säkerställa bemanningen och arbetsmiljö för personalen inom ambulanssjukvården, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland. Frågan kommer behandlas på regionfullmäktige den 16 april.

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen