Moderaterna reagerar starkt på narkotikastölder

Moderaten Stephanie Bruksgård, ledamot i regionfullmäktige, reagerar starkt på VLT:s uppgifter om att det år efter år fortsätter att försvinna stora mängder narkotikaklassade mediciner, samt att en sjuksköterska hittats när personen brukade narkotika på en av sjukhusets toaletter.

– Jag lyfte denna fråga redan 2017 där jag föreslog att nyanställd personal ska drogtestas samt att det ska införas slumpmässiga drogtester på anställd personal. Men den dåvarande majoriteten med personalregionrådet Lena Johansson (S) i spetsen avslog motionen, säger Stephanie Bruksgård (M).

– Vi kommer nu att lyfta frågan på nytt i regionfullmäktige och åter igen föreslå att nyanställd personal ska drogtestas samt att slumpmässiga drogtester ska införas. Denna situation kan inte fortgå år efter år utan att något händer, det är en fråga om arbetsmiljö och patientsäkerhet säger Stephanie Bruksgård (M).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen