Sinfoniettan får mer arbetstid - trots sparkrav

Moderaterna i Region Västmanlands kultur- och folkbildningsnämnd reserverade sig idag mot beslutet att finansiera utökad tjänstgöringsgrad för Sinfoniettan. Idag har musikerna 60 procents tjänstgöringsgrad och enligt förslaget ska den utökas till 75 procent.

– Regionen ska spara 400 miljoner kronor och det finns helt enkelt inte utrymme då att utöka tjänsterna för Sinfoniettan, säger Stephanie Bruksgård (M).

– Vi vill istället att man bildar en Mälardalens Symfoniorkester, ett samarbete med omkringliggande län. På så vis skulle man kunna utöka tjänstgöringsgraden för orkestern utan att man behöver lägga mer skattepengar på det, säger Stephanie Bruksgård (M).


Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen