10 procent av regionens fakturor betalas för sent

Nyligen presenterade Region Västmanlands revisorer en rapport där det framkommer att 10 procent av regionens leverantörsfakturor har betalats efter förfallodatum. Detta motsvarar ett värde av 520 miljoner kronor. Detta har fått Moderaternas oppositionsråd  Mikael Andersson Elfgren att reagera kraftigt.

– Redan i juni 2018 frågade jag regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) hur stor andel av fakturorna som betalas för sent. Då var svaret 0,08 procent och att kostnaden låg på mellan 70 000- 100 000 kr/år. Dessa siffror visar sig nu inte alls stämma när revisorerna granskat det hela, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

De verkliga kostnaderna för de försenade betalningarna är det i dagsläget ingen som känner till. Detta eftersom verksamheter bokför kostnaderna på fel konto vilket gör att räntekostnaden och förseningsavgiften inte syns i systemet. För att se kostnaden krävs att man går in och tittar på varje enskild faktura för att se om den innehåller förseningsränta. – Det är allvarligt att en sån stor andel av alla fakturor betalas för sent. Detta innebär en merkostnad för de västmanländska skattebetalarna och är ett slöseri med skattemedel, i värsta fall talar vi om miljontals kronor. Att regionstyrelsens ordförande dessutom gett felaktiga uppgifter till fullmäktige kring omfattningen av det här är djupt problematiskt, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).


Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen