Sommarens skjutningar tas upp i regionfullmäktige

Under loppet av 44 dagar skedde det fem stycken skjutningar i Västerås. Moderaterna i Region Västmanland begär nu det ökande våldet skall diskuteras på nästa regionfullmäktige den 17 september.

  • Det ökande våldet påverkar sjukvården i Västmanland. Under sommarmånaderna har den västmanländska sjukvården färre resurser att tillgå till följd av att stora delar av personalen har semester. Att sjukvården då blir tvungna att ta hand om svårt skottskadade personer tar resurser och sliter på en redan ansträngd organisation, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.

Moderaterna vill i fullmäktige ha svar på vad Region Västmanland kan göra för att öka tryggheten men vill också ha svar på vad sommarens skjutningar kostar regionen och hur utvecklingen ser ut kring hur många personer som söker vård på grund av våld och övergrepp.

  • Västmanland var redan innan sommaren ett av de mest otrygga länen i Sverige. Ingen annanstans i Sverige avstår så många killar från att gå ut ensamma för att det känns otryggt, och bland kvinnor är det enbart Örebro och Skåne som visar ett sämre resultat. Den västmanländska sommaren har tyvärr inte bidragit till att förbättra situationen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).
Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen