Moderaterna vill begränsa vården för papperslösa och gömda

Landstingsfullmäktige beslutade 2012 att ge asylsökande och personer som vistas i Västmanland utan tillstånd, så kallade papperslösa och gömda, rätt till sjukvård på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. Detta är mer omfattande är lagen kräver och det vill Moderaterna nu ändra på.

– Region Västmanland är en av fem regioner som ger utökad vård till personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd, det vill säga hälso- och sjukvård i samma omfattning som för personer med rätt att vistas i Sverige. Vi borde anpassa vårt regelverk i enlighet med övriga 16 regioner. Till följd av den stora mängd personer som beräknas hålla sig undan ett utvisningsbeslut är det rimligt att Västmanland anpassar sitt regelverk i enlighet med lagens krav. Har man inte rätt att vara i Sverige ska också omfattningen av välfärdstjänster begränsas, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.


Enligt lagen skall vuxna som avvikit från ett avvisningsbeslut eller inte sökt asyl bland annat har rätt till subventionerad vård som inte kan anstå̊, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. För personer under 18 år skall vården erbjudas på samma villkor som för de som bor i landet.

– Vi ska ha ordning och reda i migrationspolitiken där ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Ett rättssäkert samhälle ska inte ge dubbla signaler. Det är kontraproduktivt att Region Västmanland då erbjuder välfärdstjänster i större utsträckning än vad lagen kräver, säger Stephanie Bruksgård, regionfullmäktigeledamot (M).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen