Corona lamslår Västmanland, Sverige och världen

Var det kommer att sluta vet ingen i skrivande stund.

Vi moderater har stängt partiexpeditionens, ställt in alla fysiska möten inom partiet och försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt. Endast vår ombudsman och vår ekonom besöker expedition för att göra inbetalningar mm.

Det är viktigt att vi fortsätter ha möten om än digitalt, kampanja via sociala medier och hålla kontakten. Alla anställda och heltidspolitiker jobbar som vanligt även om mycket sker hemifrån.

Förbundsstyrelsen håller nu digitala möten, på samma sätt gör kommunfullmäktigegruppen i Västerås. I fredags var det också exempelvis Sverigemöte digitalt. Det gav oss alla möjlighet att följa med och få förslag inom viktiga politiska utvecklingsområden.

Många har gått i frivillig isolering vi kan hjälpas åt med att hålla kontakten. Se till att människor inte är ensamma utan i alla fall får ett samtal eller är med på en digital konferens. Förbundsstyrelsen har gett uppdrag till alla arbetsgrupper att ta fram former för hur vi kan digitalt genomföra utbildningar och träffar.

Vi kommer framöver att ha ett mycket tufft läge, även efter att den värsta smittan är över. Företag kommer inte att klara ekonomin, många blir arbetslösa och det offentligas ekonomi kommer att vara mycket ansträngd.
Det är därför oerhört viktigt att under den närmsta tiden vara försiktig och undvika smitta samtidigt som vi också förbereder oss för att kunna göra vad vi kan för att stärka ekonomin.

Mitt i eländet behöver vi också tänka långsiktigt, se till att vara starka för vi vet att moderat ekonomisk politik kommer att behövas.
Vi uppmanar alla föreningar och medlemmar att följa de beslut som finns i partistyrelsen och följa folkhälsomyndighetens råd.

Ta hand om varandra

Elisabeth UnellFörbundsordförande

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen