Rädda Västerås flygplats

Arbetet med att rädda Västerås flygplats pågår just nu febrilt inom Moderaterna i Västerås. Vi röstar NEJ i folkomröstningen om flygplatsen ska läggas ned på grund av flera anledningar men några är:

Rösta NEJ – för trygghet och säkerhet

Enligt Länsstyrelsen kan det få stora konsekvenser ur er beredskaps- och totalförsvarssynpunkt om flygplatsen avvecklas. Västmanland kommer då att bli det enda länet i Sverige utan egen flygplats. Läs mer

Rösta NEJ – för ambulansflygen och organtransporterna

Flygplatsen räddar liv! Region Västmanland har beskrivit att en nedläggning kan innebära i värsta fall att det blir aktuellt att avstå från att omhänderta ett hjärta, som också innebär ett liv som inte räddas. Dessutom kortas restiden för patienter, tack vare ambulansflyget från Västerås, flygplats med 2 timmar jämfört med vägambulanser. Ambulansflyg behövs vid längre sträckor och dåligt väder då helikoptrar inte kan lyfta. Läs mer

Rösta NEJ – för näringsliv och jobb

Idag arbetar över 200 personer i verksamheter kopplade till flygplatsen. Västerås flygplats har Nordens största pilotutbildning. Om flygplatsen läggs ned hotas stora värden – som aldrig kommer tillbaka. Läs mer

Rösta NEJ – för framtid och utveckling

Utveckling av flyget går mot mindre miljöpåverkan. Västerås kan spela en viktig roll i framtidens hållbara flygplatser med nya bränslen och digitala lösningar. Staden utan gränser med all infrastruktur ska utvecklas – inte avvecklas. Läs mer


Mer information om detta hittar du direkt på Moderaterna i Västerås hemsida – Folkomröstning Västerås flygplats

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen