Pressinbjudan

Moderaterna och Kristdemokraterna har under dagen lämnat in förslag om att Region Västmanland ska gå in som delägare i flygplatsen, med anledning av detta bjuds in till möjlighet att ställa frågor vid ett digitalt möte, idag, onsdag kl. 13.30 – 13.45
Ingen föranmälan krävs. Välkommen!


Moderaterna och Kristdemokraterna – Regionen går in som delägare av flygplatsbolaget!

Förslaget innebär att Region Västmanland köper hälften av aktierna i driftbolaget från Västerås stad. De båda ägarna har sedan att ta fram nya riktlinjer och styrdokument. Förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna är även att de båda ägarna gemensamt arbetar för att omkringliggande kommuner och företag erbjuds att stödja flygplatsens verksamhet.

Regionen har det regionalpolitiska utvecklingsansvaret för hela Västmanland. Det inkluderar ansvar för utveckling av infrastruktur varav flyg är en del. Det inkluderar även att främja näringslivsutveckling, turism, innovation och forskning. Verksamheten vid flygplatsen bidrar positivt till utvecklingen. Jag ser även positivt på den omställning som flyget står inför vad gäller ny miljövänlig teknik. Flygplatsen är dessutom mycket betydelsefull för regionens sjukvård, säger Tomas Högström, regionråd Moderaterna.

Jag anser att flygplatsen är betydelsefull för Region Västmanland och länet. Analysen som gjorts av sjukhusledningen visar på att vården skulle påverkas negativt vid en nedläggning. Det gäller våra möjligheter att klara organ- och patienttransporter, ambulansverksamhet, möjligheter att använda sjukhusets helikopterplatta och ökad sårbarhet vid kris. Vår sammantagna bedömning är att konsekvenserna är så allvarliga att regionen därför ska åta sig ett ekonomiskt ansvar för driften av flygplatsen, säger Malin Gabrielsson, regionråd Kristdemokraterna.

Vi vill också att flygplatsbolaget framöver ska ha en professionell styrelse utan politiker, så som övriga bolag inom Region Västmanland. Styrelsen ska bestå av personer som har erfarenhet av företagande och som vill arbeta för att utveckla flygverksamheten på ett hållbart sätt, avslutar Tomas Högström och Malin Gabrielsson.

För vidare information och kommentarer,

Tomas Högström (M) Malin Gabrielsson (KD)
073-2035690 0721-530615

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen