M vill ge ambulanspersonal tillgång till skyddsvästar

Moderaterna Mikael Andersson Elfgren, Jenny Landernäs samt Elin Johansson föreslår i en motion till regionfullmäktige i Västmanland att ambulanspersonalen ges tillgång till skyddsvästar som de kan nyttja vid behov.

– Under lång tid har samhällsutvecklingen gått och fel håll där vi kan se hur hot och våld ökar mot personal inom vården. Ambulanspersonal har vid flera tillfällen rapporterat om hur de möter en värre arbetsmiljö där hot och våld ofta förekommer. Nyligen rånades en ambulans i Kungsör efter ett misstänkt falsklarm. Region Västmanland har ett ansvar för att säkerställa att vår ambulanspersonal har bästa möjliga förutsättningar för att hantera hotfulla situationer, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd.


Under händelser med pågående dödligt våld är det inte säkert att polisen kan garantera ambulanspersonalens säkerhet, ett exempel på detta är terrorattentatet vid Drottninggatan i Stockholm. Efter dessa erfarenheter kommer ambulanspersonalen i Stockholm få tillgång till skyddsvästar som personalen kan nyttja om de känner behov av dessa.

-Vi vill erbjuda detta som en möjlighet för ambulanspersonalen att använda när de känner behov av det. Det är bättre att skyddsvästar köps in och inte används än att de saknas om behov uppstår. Att Region Västmanland införskaffar skyddsvästar som ambulanspersonal kan nyttja vid till exempel insats under pågående dödligt våld är en viktig del i att säkerställa vår personals trygghet, säger Jenny Landernäs oppositionsråd (M).

Sjukhusets elförsörjning blir fråga för både riksdag och region

Ett nytt akutsjukhus ska byggas i Västerås, men elförsörjningen är ett problem. I dagsläget är tillgången till elektricitet inte tillräcklig för att klara framtidens vårdbehov. Nu lyfter Moderaterna frågan i både riksdagen och regionen.

– Jag har ställt en fråga till energiminister Anders Ygeman (S) om han är beredd att se över Svenska Kraftnäts utbyggnadsplaner och när. Västmanland är i behov av ett nytt sjukhus, då dagens lokaler inte håller måttet för den vårdkvalitet som krävs. Mälarenergi kan inte garantera elförsörjningen till varken länets största sjukhus eller till en växande industri i regionen då den planerade kraftnätsutbyggnaden ligger många år fram i tiden, säger Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot.

 – Även i Region Västmanland har vi politiskt begärt att få en rapport om nuläget kring elförsörjningen. Det handlar inte bara om sjukhuset utan också om kollektivtrafiken och näringslivet. Vår region är mycket attraktiv för nyetableringar som kräver att det finns möjlighet att öka användningen av el. Finns inte den möjligheten riskerar vi att gå miste om arbetstillfällen och möjlighet till utveckling, säger Jenny Landernäs, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

Moderat rasar över p-kaos på sjukhuset

Det råder brist på parkeringsplatser för personalen vid Västerås sjukhus. Nu har Moderaterna fått nog av att personalen bötfälls på sin arbetsplats trots att de har parkeringstillstånd.

– Igår onsdag räknade jag till minst 15 bilar på personalparkeringen vid sjukhuset som hade fått parkeringsböter. Detta trots att samtliga hade sina parkeringstillstånd synliga. Det fanns inga lediga parkeringsplatser kvar så de hade ställt sig i utkanten av parkeringen där de inte var i vägen för någon, ändå bötfälls de av regionens parkeringsvakter vilket provocerar mig, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd.

 – Västerås sjukhus har svårt nog att rekrytera personal som det är. Att då börja bötfälla personal som redan betalat för sin parkering när antalet p-platser uppenbarligen är underdimensionerat är inte rimligt. Regionen ska ju vara en attraktiv arbetsgivare och då är sådana här saker viktiga för att medarbetarna ska kunna få vardagen att fungera. Vi vill att man omedelbart försöker tillskapa fler parkeringsplatser på området, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Weiborn (M) yngst i landet på sin post

I höstas valdes moderaten Andreas Weiborn (M) till regionfullmäktiges ordförande efter en dramatisk omröstning. Weiborn är med sina 30 år fyllda den yngsta regionfullmäktigeordföranden någonsin i Västmanland – och nu konstateras att han är yngst också i hela landet.

– Det kändes väldigt hedrande att bli vald till regionfullmäktiges ordförande och det är ett spännande uppdrag. Att jag är den yngsta i landet just nu är roligt även om jag inte tänker så mycket på det. Men det visar att Moderaterna är ett parti som värdesätter kompetens samtidigt som vi har en bred representation vad gäller ålder, säger Andreas Weiborn (M).

Fakta: Regionfullmäktigeordföranden i Sverige

Västmanland: Andreas Weiborn 30 år

Östergötland: Mattias Geving 34 år

Stockholm: Cecilia Löfgreen 37 år

Jämtland: Thomas Andersson 46 år

Örebro: Andreas Svahn 46 år

Jönköping Desirée Törnqvist 49 år

Sörmland: Tomas Borin 50 år

Västra Götaland: Annika Tännström 52 år

Halland: Thomas Jönsson 59 år

Västernorrland: Jan-Olov Häggström, 60 år

Gävleborg: Kenneth Nilshem 62 år

Dalarna: Mikael Rosén 63 år

Kalmar: Leif Larsson 63 år

Värmland: Jane Larsson 63 år

Kronoberg: Britt-Louise Berndtsson 65 år

Västerbotten: Roger Marklund 65 år

Gotland: Inger Harlevi 69 år

Skåne: Annika Annerby Jansson 74 år

Blekinge: Birgitta Ståhl 77 år

Norrbotten: Margaretha Henriksson 78 år

Medelålder: 54 år

Regeringsförslag kan kosta Västmanland 200 miljoner

Regeringen har skickat ut ett förslag om ett nytt kostnadsutjämningssystem på remiss, och nu ska regioner och kommuner få säga sitt om förslaget. För Region Västmanland innebär förslaget att man tappar 200 miljoner kronor per år. Förslaget får kritik från Moderaterna i Region Västmanland som också kritiserar den styrande minoriteten Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet för passivitet i frågan.

– Region Västmanland kommer att få betala cirka 200 miljoner kronor mer per år till andra landsting och regioner, pengar som tas direkt från hälso- och sjukvården. Det är inte rimligt att Västmanland, som redan idag dras med stora underskott inom sjukhusvården och står inför stora investeringsbehov, ska vara en bankomat för Sverige. Utjämningssystemen ska garantera alla kommuner och landsting likvärdiga förutsättningar men om mer pengar behövs till andra landsting får staten lösa det på andra sätt än att mjölka Västmanland på pengar, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat oppositionsråd.

 – Hittills har minoritetsstyret med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet inte gjort något för att mobilisera ett motstånd mot förslaget, trots att förslaget varit känt under en längre tid. Detta riskerar att bli en mycket dyr affär för västmanländska skattebetalare på grund av styrets passivitet, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Magmuskeloperationer blir fullmäktigefråga

Flera kvinnor vars magmuskler delat sig har nekats operation i Region Västmanland. Detta trots att man opererar patienter för samma åkomma i både Västerbotten och Uppsala. Nu har Moderaternas Silvana Enelo-Jansson krävt att frågan tas upp i regionfullmäktige.

-Vi har fått uppgifter om att det inte bara är enstaka kvinnor som nekats dessa operationer så nu vill vi veta hur många patienter det rör sig om. Ständiga magsmärtor, ryggont och förstoppning är bara några av problemen som uppstår till följd av att magmuskler delar sig, säger Silvana Enelo-Jansson, ledamot för Moderaterna i regionfullmäktige.

-Det förefaller märkligt att vården är så ojämlik beroende på om man är skriven i Uppsala eller Västmanland. De här kvinnorna som nekas operation ser sällan någon annan utväg än att bekosta operationerna själva. Det handlar om runt 77 000 kronor och jag vill veta hur den styrande majoriteten ser på att patienter får betala dyrt för operationer när de redan betalat till vården en gång via skattsedeln, säger Silvana Enelo-Jansson (M).

S-ledningen backar om solcellspark

Vid regionfullmäktiges decembersammanträde avslog minoritetsledningen (S+C+L) i Region Västmanland ett förslag från Moderaterna och Kristdemokraternas om att stoppa regionens investering i en stor solcellspark i Köping. Alla kalkyler visade att det skulle bli dyrt, vara riskabelt och att regionen skulle binda sig till ett 30-årigt avtal.

Nu, knappt två månader senare, redovisar minoritetsstyret att vid regionstyrelsens sammanträde den 29 januari ska förslaget dras tillbaka.

– Nu backar minoritetsstyret från beslutet och ger oss rätt, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M) i en kommentar. Det är en välkommen åtgärd. Men det visar hur slarvigt och dåligt underbyggt förslaget var från början. I efterhand erkänner nu regionen att kostnaderna för solcells-elen blir 22 procent högre och att det finns andra lösningar inom ramen för kommande investeringar i fastighetsbeståndet. För oss moderater har det varit tydligt hela tiden att regionen ska syssla med sjukvård, inte elproduktion, avslutar Tomas Högström.

Hyrpersonalkostnaderna ökar - för sjunde året i rad

Region Västmanland har som mål att vara oberoende av inhyrd personal i vården den 1 januari 2019. Nu står det klart att målet inte kommer att uppnås utan kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka. Det är sjunde året i rad som kostnaderna för hyrpersonal ökar. Sedan 2012 har kostnaderna för hyrpersonal ökat med 187 procent.

– Kostnaden för hyrpersonal har ökat under året och kostar nu Västmanland strax över 200 miljoner kronor. Jämför man sju år bakåt i tiden är det en lavinartad ökning med 187 procent. Socialdemokraterna har gång på gång sagt att sjukvården skall oberoende av hyrpersonal men hittills är det tomma ord. Ansvarigt regionråd Lena Johansson (S) sa i ett pressmeddelande den 21 december 2016 att regionen skulle vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019 men man är inte i närheten av målet, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionråd i opposition.

Den är framför allt kostnaden för hyrsjuksköterskor som ökat under året.

– Region Västmanland måste bli en mer attraktiv arbetsgivare och belöna personalen som arbetar närmast patienten. Idag ser vi vårdpersonal som söker sig till administrativa tjänster för att kunna göra lönekarriär, det måste gå att göra lönekarriär även för de som arbetar direkt mot patienter, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Fakta:

Så har hyrpersonalkostnaderna utvecklats år för år i Region Västmanland:

2012: 73,5 miljoner kronor

2013: 99,2 miljoner kronor

2014: 111,5 miljoner kronor

2015: 141,9 miljoner kronor

2016: 176,1 miljoner kronor

2017: 184,9 miljoner kronor

2018: 210,6 miljoner kronor

M och KD vill använda extra statsbidrag till vårdköer

Region Västmanland får 45 miljoner kronor extra i statsbidrag år 2019 som ett resultat av den nya statsbudgeten. Moderaterna och Kristdemokraterna har nu lagt ett förslag till regionstyrelsen om att en del av pengarna ska användas till att korta vårdköerna.

-Tack vare att Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom sin budget i riksdagen har Region Västmanland fått 45 miljoner extra som man tidigare inte räknat med. Extrapengarna är välkomna och ett välbehövligt tillskott till regionen. Det ger oss möjligheter att använda pengarna där de gör mest nytta, nämligen i sjukvården, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Vi föreslår att 15 av de 45 miljonerna används till att kapa vårdköerna. För pengarna kan man bland annat köpa operationer och behandlingar av andra vårdgivare och landsting eftersom vi själva inte klarar av uppgiften. Bara på hudkliniken har över 500 personer väntat i över 90 dagar på behandling, säger Malin Gabrielsson (KD).

M vill se bättre bemötande av barn i skolskjutsar

Den senaste tiden har ett flertal mycket uppmärksammade incidenter inträffat inom kollektivtrafiken i Västmanland. Detta har fått Moderaterna att reagerar och lägga ett så kallat nämndinitiativ i Kollektivtrafiknämnden.

– I media har vi kunnat ta del av hur funktionsnedsatta barn hånats och körts till fel adress när de åkt skolskjuts för att nämna några exempel. Det är oacceptabelt och Moderaterna i kollektivtrafiknämnden vill nu se en rejäl skärpning i hanteringen av detta, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Bemötandet från chaufförer måste bli bättre. Dels behöver vi ställa bättre krav i kommande upphandlingar, men vi behöver också se till att alla avvikelser anmäls vilket inte sker idag. Det behöver också bli enklare att anmäla avvikelser och dessa ska alltid följas upp, säger Jenny Landernäs (M).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen