Ny gruppledning för M i regionen

Under tisdagskvällen valde Moderaterna ny gruppledning i regionen för den kommande mandatperioden. Till gruppledare omvaldes Tomas Högström.

– Jag är mycket glad över att få fortsatt förtroende från fullmäktigegruppen. Vi har gjort ett bra val i Västmanland till landstingsfullmäktige och förhandlar just nu för att kunna styra och leda Region Västmanland, säger Tomas Högström.

Gruppledaren Tomas Högström är bosatt i Västerås och var 2008 – 2010 landstingsstyrelsens ordförande.

Till vice gruppledare nyvaldes Mikael Andersson Elfgren som är bosatt i Västerås och till vardags arbetar som officer.

– Det känns inspirerande att tillsammans med Tomas få leda fullmäktigegruppens arbete. Politik är ett lagarbete och Moderaterna kommer att ha fullt fokus på att genomföra den politik vi gick till val på, säger Mikael Andersson Elfgren.

(S) anklagas för att sprida falsk information om Köpings sjukhus

I en debattartikel i tidningen Magazin24 påstår regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) att allianspartierna vill sälja Köpings sjukhus. Något sådant förslag har dock aldrig lagts av Alliansen, och artikeln har fått Moderaternas oppositionsråd Tomas Högström att reagera starkt.

-Norström och Strandhäll ljuger när de påstår att vi vill sälja sjukhuset. Genom agerandet skada Socialdemokraterna sin politiska trovärdighet. Det är heller inte värdigt det demokratiska uppdrag som de har att förvalta. Om ledande företrädare agerar på detta sätt sänker de sig till en nivå som är jämställd med de så kallade trollfabrikerna som sprider falska rykten på internet i syfte att skada den politiska debatten. Jag har en uppmaning till Socialdemokraterna och det är att göra en så kallad pudel och be om ursäkt, säger Tomas Högström (M).

Moderaterna vill införa digital vårdgaranti

Moderaterna har föreslagit att Region Västmanland ska införa en digital vårdgaranti. Vårdgarantin är till för att patienten ska få kontakt med vården inom rimlig tid. Idag gäller dock detta bara för fysiska besök och för telefonkontakt, inte för digitala kontakter via nätet.

– Fler besök i sjukvård sker digitalt, då är det viktigt att sjukvården följer med i utvecklingen och att vi i Västmanland inför en digital vårdgaranti, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

Stockholms läns landsting har redan infört en digital vårdgaranti som bland klargör att alla vårdgivare skall vara digitalt tillgängliga och ha ett basutbud av digitala tjänster.

– Garantin bör klargöra hur snabbt patienten skall få svar via digitala kontaktvägar samt bidra till att digitala tjänster skall vara tillgängliga för så många som möjligt. Garantin ska både tydliggöra de rättigheter patienterna har samtidigt som det kan bidra till att utveckla den digitala vården, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

M släpper rapport om psykisk ohälsa i Västmanland

Enligt Region Västmanlands egna undersökning Liv och Hälsa Ung 2017 ökar den upplevda psykiska ohälsan. Sedan 2012 har andelen unga, framför allt tjejer som uppger att de mår bra stadigt minskat. Konsekvensen för Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är att antalet patienter i behov av vård och behandling ökat kraftigt. Därför har Moderaterna nu släppt en rapport med förslag för att förbättra situationen i länet.

– Vi vill bland annat se till att unga hamnar på rätt vårdnivå och att regionen tar ansvar över elevhälsan. Idag faller allt för många mellan stolarna. Vi vill också digitalisera psykiatrin så att det blir lättare och snabbare kontaktvägar in i vården. Ungdomsmottagningarnas tillgänglighet måste öka och vi satsar 22 miljoner kronor i vår budget för att korta vårdköerna genom bland annat att köpa behandlingar och införa ett vårdgarantikontor, säger Mikael Andersson Elfgren (M), fullmäktigeledamot och kandidat till landstingsfullmäktige.

– På grund av de ökade söktrycket hos BUP får allt färre vård i tid. I Västmanland väntar 400 barn och ungdomar på en utredning hos BUP. BUP uppfyller enbart vårdgarantin i drygt 40% av fallen. Att barn och ungdomar som mår dåligt inte får vård i tid, det är ett kraftigt underbetyg för den sittande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, säger Victor Nilsson, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet Västmanland.

– Ungdomars psykiska ohälsa är en tickande bomb och riskerar att skapa ett livslångt utanförskap, det krävs krafttag för att ändra situationen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Hela rapporten kan läsas här: rapport-ungas-psykiska-ohalsa

Oro när Kolbäcks vårdcentral stänger

Vårdcentralen i Kolbäck kommer att stänga i hela nio veckor över sommaren, något som oroar Moderaternas oppositionsråd Jenny Landernäs från Hallstahammar.

– Nio veckor är väldigt lång tid då Kolbäcksborna inte kan nå sin vårdcentral. Tyvärr tar ju inte krämpor och sjukdomar paus bara för att det är sommar utan människor måste kunna söka vård året om. Bemanningen måste bli mycket bättre och vi vill se fler fasta läkare på vårdcentralerna så att man inte behöver stänga ner hela sommaren, säger Jenny Landernäs (M).

– Det har nu gått ett och ett halvt år sedan regionen tog över driften av Kolbäcks vårdcentral, detta besked är ett steg i fel riktning där regionen tyvärr inte levererar, säger Jenny Landernäs (M).

Moderaterna vill att bussarna flaggar oftare

Moderaterna har lagt ett förslag i kollektivtrafiknämnden om att bussarna i länet ska flagga på samtliga flaggdagar, och inte bara på vissa som idag.

– Region Västmanlands bussar har möjlighet att flagga men väljer i stor utsträckning att inte göra det. Med undantag för tre dagar: kungens födelsedag, första maj och nationaldagen. Det tycker jag är fel, regionens bussar borde följa de allmänna flaggdagarna som finns till för att hedra betydelsefulla insatser som exempelvis veterandagen, eller uppmärksamma andra viktiga dagar för vårt land och samhälle som exempelvis valdagen, FN-dagen och juldagen, säger Jenny Landernäs (M), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– I S-styrda Västmanland anses det självklart att flagga på bussarna den första maj. Men när det gäller att flagga den 29:e maj, på Veterandagen, är kostnaden plötsligt för hög. Att vi ska visa respekt för de som riskerat liv, hälsa och i flera fall betalat det högsta priset för sina insatser för Sverige borde vara självklart. Det ska inte vara en kostnadsfråga, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i regionfullmäktige.

 

Alliansen vill få bort köer i budgetförslag

Alliansen i Region Västmanland har presenterat sitt förslag till plan och budget för kommande år. Mest pengar lägger man på att korta vårdköerna.

– Vi avsätter 15 miljoner för att kapa vårdköerna. Det är en nödvändighet eftersom den politiska ledningen i regionen inte har klarat sin uppgift. Exempelvis har det under våren bara varit 15 procent av de som behandlas för prostataförstoring som opereras i tid, det är ett stort politiskt misslyckande, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

 

– En av Region Västmanlands största utmaningar just nu är att behålla den personal som finns anställd hos regionen. Vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda flexibla anställningsformer och inför en ny anställningsform för den som enbart vill jobba helger. Vi erbjuder också möjligheten att jobba ständig natt till de som önskar och på denna satsning lägger vi åtta miljoner kronor, säger Helena Hagberg (L).

 

– Tillgängligheten till många av länets vårdcentraler måste kraftigt förbättras och en jämlik tillgång i länet för ungas psykiatriska vård måste säkerställas. Det är två områden som vi vill förbättra och förstärka omgående. Vi använder pengar ur regionstyrelsens buffert som vi tycker är onödigt stor, pengarna behövs bättre ute på vårdcentralerna, säger Birgitta Andersson, gruppledare för Centerpartiet.

 

– Vi har förslag och lösningar inom tre områden som är väsentliga för att stärka länets sjukvård. Det handlar om bemanningskrisen på operation, IT-kaoset och brister i patientsäkerheten. Det här är samtidigt områden som personal och verksamhetschefer ofta lyfter som problem, säger Malin Gabrielsson (KD).

 

 

M vill ha flexibla buss-stopp i hela länet

Moderaterna har lämnat in ett förslag till regionfullmäktige om att kvälls- och nattbussar i hela Västmanland ska kunna stanna mellan hållplatserna.

– Det finns många som känner en oro över att bli utsatta för brott på kvällen eller natten. Det gäller framför allt unga kvinnor. Vi politiker måste ta detta på allvar och se vad vi kan göra för att öka tryggheten. En viktig åtgärd är att införa flexibelt kvälls- och nattstopp under resa med bussarna i länet. Det kan tillsammans med andra åtgärder öka andelen i Västmanland som känner sig trygga när de utnyttjar kollektivtrafiken kvällstid, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Förslaget innebär att passageraren själv kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser när man så önskar. Om du till exempel besökt Västerås och ska ta dig hem till Hallstahammar eller Köping och åker utan ressällskap kan du efter dialog med busschauffören bestämma var du skall kliva av efter busslinjen, säger Jenny Landernäs, 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Idén om flexibelt kvälls- och nattstopp kommer ursprungligen från Toronto och buss-stoppen ska bara göras där föraren anser det vara trafiksäkert att stanna. Med flexibelt kvälls- och nattstopp stärker vi tryggheten för den enskilde resenären, avslutar Gunnar Björnstad (M), ledamot i regionfullmäktige.

 

 

Moderaterna vill ha besked om säkerhetsskydd i regionen

Moderaterna begär nu en redovisning i regionstyrelsen om hur Region Västmanland arbetar med angående säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

-Efter de brister som framkommit i samband med bland annat Transportsstyrelsens hantering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter har det även framkommit att flera kommuner brister i hantering av uppgifter som bör vara säkerhetsklassade . Även Region Västmanland hanterar säkerhetskänslig verksamhet samt information och det är av stort vikt att dessa hanteras på ett korrekt sätt, säger Mikael Andersson Elfgren, ersättare för Moderaterna i regionstyrelsen.

-Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen skall följas och det är av stort vikt att vi inom politiken säkerställer att det sker. Därför vill vi att Region Västmanland uppfyller de krav som säkerhetsskyddsförordningen föreskriver. Vi vill också att regionstyrelsen får en redovisning hur Region Västmanland arbetar enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

M släpper 11 förslag för en bättre kollektivtrafik

Idag släpper Moderaterna 11 förslag en bättre kollektivtrafik i Västmanland. Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, kommer under dagen att åka buss i Västerås för att belysa frågan.

– För Moderaterna är kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att hela länet ska kunna leva och bli framgångsrikt. Cykel, bil och kollektivtrafik ska vara lätt att kombinera på det sätt som passar resenären.

Målet är att fler ska kunna jobba, bo och leva var de vill. Ha möjlighet att resa. För oss är det viktigt att det finns kollektivtrafik i hela länet. Det gör det mer attraktivt att bo i Västmanland och det ökar jobbmöjligheter, säger Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland.

 

– Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar – utan vet att bägge behövs för att människors vardag ska fungera i ett växande Västmanland. Moderaterna har tagit fram elva punkter som vi tror leder utvecklingen i rätt riktning, med Västmanland i fokus, med klimatet i fokus och med människan i fokus. Att utveckla kollektivtrafiken är mycket viktigt i ett växande Västmanland, det är viktigt att vi har med kollektivtrafiken när vi planerar nya bostadsområden och stadsdelar.  Vi står också inför ett teknikskifte av sällan skådat slag och Västmanland måste ta klivit in i det. Om bara några år kommer vi ha möjlighet att resa på helt andra sätt och det skapar oerhörda möjligheter, och utmaningar, säger Jenny Landernäs (M).

 

– Under nästa mandatperiod vill Moderaterna att det tas beslut om att skapa nytt kollektivtrafikcentra på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas för att ge helt nya resmöjligheter för många västmanlänningar. Moderaterna vill också att vi ska ta beslut om att införa självkörande bussar. Den utvecklingen går snabbt nu och Västmanland måste bestämma sig för hur vi vill ha det, säger Jenny Landernäs (M).

Moderaternas 11 punkter för en bättre kollektivtrafik:

 • Skapa en kollektivtrafiknod på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas och bättre kollektivtrafik skapas
 • Nolltolerans mot hot och våld mot chaufförer, i och kring bussar och tåg
 • Ökade möjligheter till kameraövervakning i och runt stationsmiljöer i kollektivtrafiken
 • Bygga ut E18 och E20 genom Västmanland till motorvägsstandard
 • Förbättrad funktion av väg- och spårnät och ökad trafiksäkerhet ska prioriteras vid infrastruktursatsningar
 • Självkörande elbussar som är anropsstyrda och att införa elbussar i all stadstrafik, samt flextrafik
 • Bygga fyrspår mellan Västerås och Stockholm
 • Genomföra satsningar på Bergslagspendeln i stråket Västerås-Fagersta
 • Rent, snyggt och tryggt i och kring stationsområden
 • Inför pendlarparkeringar som underlättar byte mellan cykel, bil och kollektivtrafik
 • Inför smart turistinformation vid våra hållplatser för att göra det lättare för besökare och öka turismen

Under förmiddagen kommer Jenny Landernäs att åka buss i Västerås och prata kollektivtrafik.

Välkommen att åka med oss och resonera om våra förslag för en bättre kollektivtrafik i Västmanland.

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen