Hälso- och sjukvård

Moderaterna tror på människors kraft och utvecklingsmöjligheter. Den kraften och utvecklingsmöjligheten kan användas genom att exempelvis välja vårdcentral och påverka sin vård, men också genom att den som arbetar inom vården ska kunna välja arbetsgivare och göra karriär.

Varje samhälle vinner på att ha invånare med god hälsa. Det är därför viktigt att erbjuda en god hälso- och sjukvård, där den enskilda individens intresse av välmående alltid kommer i första rummet. Vi moderater har en tydlig idé och vision om en bättre vård, där människors egenmakt och drivkraft får plats.

Region Västmanlands (tidigare landstinget) uppgift är att svara för att västmanlänningarna får den hälso- och sjukvård som de behöver. Utöver det ansvarar regionen för kultur, kollektivtrafik, viss utbildning, bidragsfördelning till distriktsorganisationer och sedan årsskiftet även för fördelningen av statliga medel till infrastruktur. Regionen ska i sin nya roll även främja utveckling och företagande.

För oss finns inget egenvärde i att alla ska arbeta inom den offentliga vården. Vi ser att privata alternativ av olika slag förbättrar och stimulerar vården. Dåligt fungerande vårdcentraler ska inte få fortsätta bedriva vård, oavsett om det är en offentlig eller privat vårdcentral.

Att snabbt få kontakt med sjukvården är det som ofta värderas högst av patienterna. Svensk sjukvård visar på goda medicinska resultat men är ett av de länder i västvärlden som har längst vårdköer. Västmanland har inom vissa behandlingar bland Sveriges längsta vårdköer. Det är inte acceptabelt. Vi vill korta väntetiderna till vård och behandlingar för alla västmanlänningar.

De senaste fyra åren har kostnaderna för hyrpersonal ökat explosionsartat. Att använda bemanningsföretag kan i vissa situationer vara nödvändigt, men när vårdcentraler eller hela avdelningar inte har en enda fast anställd läkare har det gått alldeles för långt. Patienter upplever ofta stor otrygghet när de får träffa olika läkare och sjuksköterskor vid varje besök. Behovet av hyrpersonal inom Region Västmanland behöver minska kraftigt.

Regionens skattepengar ska användas effektivt. Tyvärr har vi sett flera exempel i Västmanland på det motsatta under de senaste åren. Miljonbelopp har lagts på att utreda dyra entrébyggen, genomföra namnbyten och dåliga upphandlingar. För Moderaterna är det viktigt att vårdens pengar går till just vård. Vårt mål är att Region Västmanlands verksamheter ska vara bland de bästa och mest välskötta i landet.

Vi avser att bilda majoritet i Region Västmanland tillsammans med övriga tre Allianspartier: Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Utan samarbete kan vi inte driva igenom vår politik. Våra fyra partier utgör ett starkt team som har arbetat ihop länge och är redo att kavla upp ärmarna för att styra och leda Region Västmanland.

Hela det regionpolitiska programmet hittar du här: 

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen