Näringsliv

Moderaternas näringslivsprogram 

Västmanland ska vara ett län med gott företagsklimat. Det är ett län med stora möjligheter som tyvärr inte utnyttjas idag. Företag måste kunna verka och utvecklas på landsbygden på lika villkor som i tätort. Postgång, bredband, vägar och service måste tillhandahållas på lika villkor i länet.

Vi moderater anser att kommuner kan tillhandahålla fiberanslutning men inte konkurrera med tjänster på bredband. Det är viktigt att kommunerna tillåter och underlättar för privata aktörer att sköta välfärdstjänster så inte denna service utarmas. LOV (lagen om valfrihet) ska utnyttjas.

Läs hela näringslivsprogramet här

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen