Förbundsstyrelsen

Arbetet i förbundet i Västmanland beslutas av förbundsstyrelsen och effektueras av partiombudsmanen tillsammans med förtroendevalda runt om i kommunerna och regionen.

Mikael Andersson Elfgren ordförande
Anna Hård af Segerstad första vice ordförande
Mikael Söderlund andra vice ordförande
Johan Henriksson ledamot
Stephanie Bruksgård ledamot
Mikael Damsgaard ledamot
Johanna Olofsson ledamot
Kent Andersson ledamot
Andreas Weiborn
Erik Hamrin
ledamot
ledamot
Leif Ringström ledamot ordförande MSS
Amalia Mowafy ledamot representant MUF
Caroline Högström
Viveca Molin
ledamot representant MK
ersättare representant MK

Förbundsstyrelsen sammanträder 6-8 gånger per år och de mötena bereds först av ett arbetsutskott som består av presidiet samt representant från MUF och MQ.

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen