Förbundsstyrelsen

Arbetet i förbundet i Västmanland beslutas av förbundsstyrelsen och effektueras av partiombudsmanen tillsammans med förtroendevalda runt om i kommunerna och landstinget.

Elisabeth Unell ordförande
Anna Hård af Segerstad första vice ordförande
Andreas Weiborn andra vice ordförande
Johan Henriksson ledamot
Mikael Gunnarsson ledamot
Mikael Damsgaard ledamot
Jonna Lindman ledamot
Jenny Landernäs ledamot
Mikael Andersson Elfgren ledamot
Anna Kramer ledamot
Stephanie Bruksgård ledamot
Caroline Högström ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephanie Bruksgård – ledamot

Caroline Högström – ledamot

Förbundstyrelsen sammanträder 6-8 gånger per år och de mötena bereds först av ett arbetsutskott som består av presidiet samt representant från MUF och MQ.

 

 

Tappade uppkopplingen